({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

13. Höljerudsforsarna - Visit hos vinterbadare

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Vid Höljerudsforsarna bjuds underhållning av det mest humörhöjande slaget, och det mitt i vintern när det annars är tyst och stilla i naturen. Strömstaren är ett oemotståndligt energiknippe, som man aldrig ser sig mätt på.

Höljerudsforsarna är om man så vill det sista orörda strömvattnet av någon storlek i Dalsland. Alla andra strömsträckor i Upperudsälven, det vattendrag som avvattnar de stora sjöarna i norra Dalsland, har dämts upp, torrlagts eller exploaterats på annat sätt. Under vårfloden och andra högvattenperioder är forsen en sevärdhet i sig. Dess stora attraktion är dock en vinterbadande småfågel.
Det är den övre – och större – av de två forssträckorna mellan Bengtsfors och Billingsfors som lockar till sig övervintrande strömstarar. Där kan det finnas tjugo fåglar, ibland ännu fler, om vintern är kall och tillgången till öppet vatten knapp. Då knixar knubbiga svarta figurer på var och varannan sten ute i forsen och vita haklappar lyser som skum i strandbrinkarna.  
Strömstaren förefaller leva ett friskt och aktivt liv, sitter sällan stilla längre stunder. Huvudstupa i forsen dyker den, blir borta, kommer upp för några sekunder, flytande bland virvlande skum, borta igen, upp på en sten, niger ett par gånger, kort svirrande flygtur till nästa sittplats och så i vattnet igen. I tjugofem minusgrader om så skulle vara. Maten, sländlarver, finns på botten av strömmande vatten. Så enkelt är det.
När våren kommer återvänder strömstararna till den norska fjällvärlden, men ofta väljer något enstaka par att stanna kvar och häcka.
Under hösten söker sig öringen i Bengtsbrohöljen till forsen för att leka. Fiskarna gör alltså sin korta lekvandring nedströms, vilket är ytterst ovanligt. Förklaringen är sannolikt att de inte har något val. Uppströms är vandringsvägen sedan mer än 100 år stängd av ett kraftverk. Man kan se leköringar från järnvägsbron, men det gäller att vara på plats vid exakt rätt tid under hösten. 


Höljerudsforsarna och sluttningen öster därom är naturreservat, ca 45 ha. Eldplatser finns i och strax utanför reservatet. En vandringsled, Brända berget – Höljerudsforsarna, går genom reservatet och tangerar forsarna. Leden utgår från vandrarhemmet på Majberget och passerar genom EKA miljörum, som berättar ett stycke dalsländsk industri- och miljöhistoria.

Är man sugen på mer fotvandring med Bengtsfors som utgångspunkt tar man en tur på Lysetjärnsleden, som också utgår från vandrarhemmet. Lysetjärnsleden är 5 km och väl skyltad. Leden rundar sjön i strandzonen och erbjuder bland annat vindskydd och grillplats. Hitta hit:
Promenera leden till Höljerudsforsarna från Bengtsfors, eller ta cykelvägen mellan Bengtsfors och Billingsfors på västra sidan av Bengtsbrohöljen.  Med bil: från väg 164, ta in vid skylt ”Naturreservat” mitt emot Billingsfors pappersbruk. Efter ca 600 m finns parkeringsplats på höger sida (N58.993367 O12.249033). Härifrån nås vandringsleden.

 

 Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se