({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson - Orrspel

15. Öjemossen - Bubbel på mossen

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Tidiga morgnar i april och maj rullas en matta av bubblande, kokande ljud ut över Öjemossen. Det är intensivt, men ändå dämpat och tycks komma från alla håll. Orrarna spelar!

Orren är en av fyra svenska fågelarter som samlas på särskilda arenor för att spela eller leka under parningstiden. En spelande orrtupp fäller upp sin svartvita lyrstjärt, låter vingarna släpa, blåser upp fjäderskruden och de lackröda ögonbrynen, sänker halsen och börjar trippa omkring i rimfrosten som en toreador. Tupparna utmanar varandra och gör allt de kan för att imponera på hönorna, som granskar skådespelet och gör sina val. Den starkaste, friskaste och vackraste tuppen blir så småningom pappa till flest kycklingar, men då har föräldrarna sedan länge gått åt var sitt håll. Tuppar och hönor möts bara på spelplatsen.
Orrarnas bubblande och väsande läten hörs långt i stilla vårmorgnar, men det är svårt att komma dem inpå livet. Spelplatsen är oftast en öppen myr eller mosse med fri sikt runtom. Kan man hitta en skogklädd höjd i mosskanten som ger skydd och utsikt är det ändå värt ett försök. Det är ett fascinerande skådespel som bjuds – och lika uråldrigt som mossen själv. Men det gäller att vara ute tidigt. Orrarna är på plats redan i det första gryningsljuset, och de är mycket vaksamma.
Orrarna spelar ännu på många myrar i Dalsland, så i det avseendet är Öjemossen på inget sätt unik. Men den är stor och anses vara en av de mest värdefulla våtmarksområdena i landskapet. Floran och fågellivet liknar i allt väsentligt det man finner på Tingvallamossen, som ligger en knapp mil norrut.
Ett antal skogklädda bergknallar sticker upp ur mossens torvmatta. Det är heller ingenting ovanligt, men det säregna är att i Öjemossen har en av dem – Kronön – varit bebodd. Rester av torpet och odlingsmarker är ännu synliga på södra delen av ön. För den som har friska ben och vet var man ska sätta fötterna när man går på en mosse kan det vara mödan värt att ta sig ut hit, slå sig ner en stund och begrunda hur livet en gång kan ha tett sig för dem som skulle försörja sig här. På köpet får man utblickar över mossen och kanske möten med ljungpipare, grönbena eller någon annan av myrens fåglar.
Glömde vi något? Jovisst, de tre andra fågelarter som samlas på spelplatser: tjäder, brushane och dubbelbeckasin.

Öjemossen är naturreservat, 724 ha. Det finns inga stigar eller leder i området. Stör inte fågellivet om du ger dig ut på mossen i orrspels- och häckningstiden. Skrämmer du upp varnande fåglar är du för nära bo eller ungar. Öjemossen ligger ca 5 km SV om Bäckefors.

 

Hitta hit:
Från väg 166/172 tar man av mot Rölanda omedelbart norr om Bäckefors, därefter vänster mot Högsäter och sedan höger mot Hugeryr (enskild väg). Efter ca 2 km finns en stig till mossen och parkeringsmöjligheter för en eller två bilar (N58.791569 O12.061850). En informationstavla står nere vid mosskanten. Kommer man söderifrån längs väg 172 kan man ta av mot Rölanda ca 4 km söder om Bäckefors, och sedan mot Hugeryr enligt ovan.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se