({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

16. Töftedalsån och Örekilsälven - Möte med forsärlan

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Där klart vatten porlar över stenar och strandhällar kan man möta den vackra forsärlan. Den ställer höga krav på sin livsmiljö, och forsärlans landskap är ofta tilltalande och spännande även för människor. De slingrande vattendragen i Gesäter är inget undantag.

Söder om Gesäters kyrka vidgar sig Örekilsälvens dalgång. Biflödet Töftedalsån kommer in från norr, och de båda vattnen rinner ihop några kilometer lägre söderut. Båda är nerskurna i ett vindlande ravinsystem, 30 meter under åkrar och betesmarker i den smalnande kilen mellan de båda åarna. Landskapet är vackert och ganska dramatiskt.
Vid Näs, bara några hundra meter norr om sammanflödet, kan man få utblickar över både Örekilsälven och Töftedalsån. Den senare har skurit sig ner ända till berggrunden och forsar här ganska brant över stenar och hällar. Kullfallna trädstammar ligger kors och tvärs i den smala åfåran, och ravinens branta sidor avgränsar ett landskapsrum som andas ursprunglighet. Detta är inte format av människan, utan av rinnande vatten genom årtusenden.
Här hör forsärlorna hemma. Långstjärtade och med lysande gult bröst visar de generöst upp sig i sina födosöksbestyr. Springer i strandkanten, gör snabba flygturer och snappar efter något flygfä, sitter stilla på en sten mitt i forsen och vippar med stjärten på sädesärlevis. Det är svårt att slita sig, både från de vackra fåglarna och från den säregna miljön.
Det finns säkert forsärlor även på andra håll i både Töftedalsån och Örekilsälven, där miljön är den rätta och vattnet forsar lagom mycket. I lugnare partier finns goda möjligheter att se bäver. Det finns också öring i båda vattendragen.
Örekilsälven mynnar efter ett långt och slingrande lopp i Gullmarsfjorden. En del av Töftedalsåns dalgång är skyddad genom naturvårdsavtal. I övrigt har området inget formellt naturskydd. För fiske krävs fiskekort.

 

Hitta hit:
Gesäter ligger omkring 15 km söder om Ed. Från väg 164/166 väster om Ed tar man av mot Munkedal. Strax söder om Gesäters kyrka tar man vänster mot Näs och fortsätter tills vägen delar sig vid en skylt ”Backen”. Parkeringsmöjligheter här (N58.764277 O11.816081). Om man fortsätter vägen mot Backen (till fots) når man snart en bro med utblick över Örekilsälven. Töftedalsån nås via en stig på västra sidan vägen. Den är bitvis övervuxen och otydlig, men det är bara ca 150 m ner till en gångbro över ån. Våren 2017 var bron förfallen och osäker, men en restaurering är planerad.
En annan del av Örekilsälvens fåra kan ses från landsvägsbron omkring 500 m norr om Gesäters kyrka. Sväng av mot Lerdal. Ett forsparti i Töftedalsån kan upplevas från bron vid Kasene. (Båda dessa platser ligger utanför kartan.)

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se