({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

1a. Ramsbytjärn

Det är ett bra val att stanna till en stund vid Ramsbytjärn. Dalslands skogsbygder skulle te sig mörkare och dystrare utan ljusglimtar som den här. Hus och gårdar, lummiga skogsbryn och öppna, hävdade odlingsmarker i sluttningarna ner mot den glittrande sjön. Här hålls markerna öppna tack vare markägarnas insatser - och betesdjurens. År 1950 bodde över 1000 personer i Torrskogs socken. Idag är befolkningssiffran strax över 300, men bygden och landskapet lever än. I Tassbyn kan du gå öster om Ramsbytjärn, längs landsvägen vilken är en del av Torrskogsleden. Där finns fin utsikt över de öppna hagmarkerna och ofta betesdjur, som får och lamm, vilka hjälper till att bevara de rika betesmarkerna. Låt bli att gå in i beteshagar med betande djur. I hagmarkerna växer bland annat darrgräs, kattfot, slåttergubbe och jungfrulin. De andra byarna runt sjön heter Gummenäs, Ramsbyn och Alsbyn. Du kan också fortsätta Torrskogsleden norr och väster om Ramsbytjärn och där gärna klättra upp till utsiktsplatsen Höge Kulle i väster.

Markerna runt Ramsbytjärn är privatägda och saknar formellt naturskydd. Ramsbytjärn ligger mellan Bengtsfors och Lennartsfors, omkring fem km norr om Torrskogs kyrka. I vägens närhet finns en liten p-plats med informationsskylt. Information om Torrskogsleden finns här.


Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se