({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

7. Skarsdalen och Skarsdalsbergen - Skogsdals vildaste vrå

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

I Skarsdalen upptäcktes den gäckande och sällsynta orkidén skogsfru sommaren 1982. Det var första fyndet i Dalsland på över 40 år och det kunde inte ha gjorts på ett mer passande ställe. Skarsdalen är sinnebilden av det vilda Skogsdal.

Knappast något annat naturreservat i Dalsland har en så lockande och fantasieggande entré som Skarsdalen. När man under höga granar tvärat över det smala näset väster om Lysetjärn tornar plötsligt Skarsdalsberget upp sig i norr. Det speglar sig i Skarsdalstjärnets vatten, och på andra sidan den lilla sjön kan man ana en låg tröskel mellan stupet i norr och höjderna i söder. Där börjar Skarsdalen. En bäck snirklar sig in i barrgrönskan. Den är oansenlig och bara någon kilometer lång, men den rinner genom ett stycke natur som är något av det mest dramatiska Dalsland har att erbjuda.
Under branten växer förvridet vresiga, krypande lindar. Längre ner mot dalbottnen står granskogen grov. Här och var ligger kullvräkta stammar kors och tvärs. Det är gammelskog, men knappast riktig urskog. Här har hämtats timmer och ved, men det är länge sedan nu och en blick på fastighetskartan förklarar varför. Ägoskiftena är bara några tiotal meter breda och de flesta hör till gårdar på andra sidan Lelång. Byarnas gränser drogs upp i en tid när de långa sjöarna inte skiljde, utan band samman bygder. Bättre transportleder stod inte till buds, varken för människor eller timmer.

Skogsfru och nattskärra
I ett avseende är Skarsdalen inte typisk Skogsdalsnatur. Här finns ett inslag av rikmarksflora, med arter som stinksyska och dvärghäxört. Och så den bleka, sköra och mystiska skogsfrun – värd att leta efter men svår att finna. Det är några år sedan den senast sågs i Skarsdalen, men man kan aldrig veta. Det ligger i artens natur att dyka upp till synes slumpmässigt och med långa mellanrum.
Fågellivet i området är det typiska för norra Dalslands barrskogar. Tjäder, orre och järpe förekommer. Den goda tillgången på döda träd drar till sig hackspettar. Både tretåig och mindre hackspett har setts, vid sidan av de vanligare arterna. I de glesa tallskogarna på Skarsdalsberget kan man stöta på nattskärran.

Skogens och vattnets möte
I nedre delen av Skarsdalen bär stigen brant neråt, omgiven av frodiga hasselsnår under högresta granar. Den skogstypen är något av en specialitet för kalkrikare marker i Dalsland, och man finner den annars främst på Dalformationen. Plötsligt ljusnar det, och man står vid stranden av Lelång, 100 meter lägre än vid vandringens början. Det är som att gå ut genom en dörr: från gammelskogens dunkel i skydd av höga granitväggar, till den öppna vattenvidden och ljudet av vågor mot strandens stenar. Just här klingar kanske Skogsdals ackord av skogens och vattnets möte klarare än någon annanstans.

Mot Ekorretjärnet och Egersknatten
Att ta sig från Skarsdalens djup upp till Egersknattens topp är ett litet äventyr, men väl värt mödan för den som kan och orkar. Det är bara en dryg kilometer fågelvägen, men terrängen är krävande och man måste navigera i obanad terräng med karta och kompass. Vandringen börjar ungefär halvvägs ner i Skarsdalens gryta, där en ganska otydlig stig leder norrut, upp genom en klyfta i Skarsdalsbergets brant. Vattenblänken från Lelång på vänster hand underlättar till en början orienteringen, men det oregelbundna och grovskurna mönstret av kullar och sänkor gör sitt bästa för att leda vandraren ur kurs. På andra sidan Skarsdalsberget når man den lilla Ekorretjärnet, och efter ytterligare några hundra meters vandring genom vacker gammelskog öppnar sig utsikten mot norr och väster.
Egersknattens topp ligger 170 meter över Lelångs yta, och gravröset på toppen vittnar om att platsen fascinerade människor redan i forntiden. Panoramat sammanfattar i ett enda svep det mesta av det som ryms i begreppet Skogsdal. De böljande, skogklädda höjderna löper ut som gröna flikar i sjöns smala, blå band. Skogens och vattnets möte blir till ett sicksackmönster som sträcker sig milsvitt mot norr.

Området består av två naturreservat, Skarsdalen och Skarsdalsberget, som sammanlagt omfattar 204 ha.

 

Hitta hit:
Skarsdalen/Skarsdalsberget ligger ca 7 km norr om Bengtsfors. Parkeringsmöjligheter finns vid väg 172 Bengtsfors–Årjäng (N59.088448 O12.247775). Därifrån är det ca 1,5 km promenad till reservatet. Skyltad och väl upptrampad stig leder till Egersknatten. Södra delen av reservatet med Skarsdalen kan nås via en traktorväg som utgår från södra delen av P-platsen, och som övergår i stig söder om Lysetjärnet. Den är dock omarkerad.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se