({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman - Fyren vid Vingens hamn

63. Vingens hamn – Öppen kust och skyddad hamn

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

För sjöfarare har Vingen alltid varit en skyddad hamn, och är så fortfarande. För oss landbundna finns här en relativt lättillgänglig upplevelse av Vänerhavets storhet inom räckhåll.

Vingens hamn är ett tilltalande stycke Dalslandskust, men framför allt ett stycke sjöfartshistoria. Fjärden innanför Trollön och Gåsön är den enda skyddade hamn som finns mellan Yttre Bodaneskärgården i söder och Tösse i norr. Någon hamnanläggning med kajer och kranar har aldrig funnits, men Vingen har ändå varit viktig för Vänersjöfarten, inte bara som skydd vid hårt väder. Här lastade segelskutor ved och virke under 1800-talet och fram till omkring 1930.  
Under några år kring 1915 fanns ett kvartsitbrott på Trollön. Kvartsen fraktades med skutor över till Västgötasidan. Spåren av brytningen är tydliga än idag: ön är praktiskt taget kluven som av ett yxhugg, ända ner till vattenlinjen. De båda fyrarna på Gåsön, varav den inre syns från landsidan, byggdes 1867 och är därmed bland de äldre i Vänern. De släcktes 1941, när Vingen spelat ut sin roll som utskeppningshamn.
Från P-platsen leder en körväg och väl trampad stig ut till en strandklippa med fin utblick över hamnlagunen, öarna och gattet ut mot Vänern. Oftast hör man sjön brusa därute.  
En mäktigare upplevelse av Vänerns storhet får man ute på Ökasen, halvön norr om hamnen, där strandklipporna spolats kala av otaliga stormar. Inga skär stör utblicken över Dalbosjön. Vattenvidden ligger vidöppen. Här tar Dalsland slut.

Marken vid Vingens hamn är privat och området har inget formellt naturskydd. En brygga för fritidsbåtar och en sopmaja finns på Trollön.

 

Hitta hit:
Ta av från E45 mot Ö Bodane ca 2 km norr om Ånimskog samhälle. Följ vägen så långt det går, ca 5 km (N58.864415 O12.634928). Parkera vid vägbommen, men blockera inte vägen eller vändplanen! Fortsätt till fots längs körvägen ca 400 m. För att komma ut till spetsen av Ökasen krävs ytterligare ca 600 meters promenad i obanad terräng, bitvis ganska kuperad och snårig.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se