({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson - Brun kärrhök

66. Gösjön och Bergs mader – Fågelsjö i förbifarten

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Grunda, näringsrika sjöar med rikt fågelliv är inte vanliga i Dalsland. Gösjön är en av få, och den ligger så bra till att man ofta har vägarna förbi när man rör sig i landskapet. Stanna till och ta en titt!

Snatterand och brun kärrhök är inte vanliga som häckfåglar i Dalsland. Det saknas helt enkelt lämpliga miljöer för dem, liksom för andra fåglar som hör näringsrika våtmarker till. Men vid Gösjön, en av landskapets bästa fågellokaler, finns de. Andra våtmarksfåglar som ofta ses vid Gösjön är skäggdopping och sothöna. I vassarna har sävsångare, kärrsångare och gräshoppssångare hörts sjunga. Många andra arter ses också under flyttningstid.
Längs Holmsåns lopp söder om Gösjön har man anlagt en våtmark för att minska läckaget av näringsämnen till Vänern och gynna fågellivet. Området kallas Bergs mader och är en fin fågellokal, särskilt vid högvatten. Gäss och änder rastar här under flyttningen. Rovfåglar som tornfalk, lärkfalk och fiskgjuse ses jaga. Hornuggla häckar ibland.
Även i den västligaste delen av området, vid E45:an, har en våtmark anlagts för att minska läckaget av näringsämnen till Holmsån och därmed till Vänern. Området kallas Vässbymaden.

Lövskogen runt fågeltornet vid Gösjön är skyddad genom naturvårdsavtal. I övrigt har området inget formellt naturskydd.Hitta hit:
Fågeltornet vid Gösjön nås via en kort promenad från rastplatsen Linderud vid E45 ca 5 km norr om Mellerud. Gå genom grinden i viltstängslet och följ stigen ner till sjön. Vässbymaden ses från E45 ca 3 km norr om Mellerud. Ta av från E45 mot Sunnanå hamn, efter 100 m parkeringsmöjlighet längs vägen. Man kan följa vallen norrut till observationsplats mitt i våtmarken.
Bergs mader: sväng norrut direkt efter Holms kyrka. Där vägen korsar Holmsån finns P-plats och informationstavla (N58.718567 O12.475174). En liten traktorväg leder ner mot våtmarken. Bra överblick från den lilla bergknallen i beteshagen.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se