({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson - Brun kärrhök

67a. Svartebäck och Aleskutorna

Norr om Hjortens udde finns en arkipelag av främst kala öar och skär kallat Aleskutorna. Här finns mås- och tärnkolonier med bland annat silltrut och silvertärna. Vid Svartebäck finns en grund vassvik där fågellivet är rikt och varierat. Det vidsträckta bladvassbältet är omtyckt av såväl våtmarksfåglar som fågelskådare. Här jagar och häckar både brun kärrhök och lärkfalk och rördrommen blåser i sin basun. Vattenrall är en annan art man bör kunna bocka av om årstiden är den rätta. Med lite tur visar sig också den vackra skäggmesen som lever hela sitt liv i bladvassdjungeln. De gamla lövträden runt Svartebäck gård bidrar också till det rika fågellivet. Om du kommer med båt under sommaren så gå inte i land på öarna och stör fåglarna. Vid lågvatten kan man vada till ett skär med en jättegryta, alldeles väster om Svartebäcks udde. Från den lilla parkeringsplatsen öster om Svartebäcks gård, där det finns en informationstavla, kan man gå vägen till Galteviken, där det för länge sedan låg ett skeppsbyggeri, och sedan följa stigen norrut på Svartebäcks tallbevuxna udde. Här har man vid utsikt över Vänern och kan få se en mängd sträckande fåglar vår och höst. Höststräcket domineras av änder och vadare. Under vårsträcket brukar många tättingar rasta på fälten kring Svartebäck. Isvintrar kan skridskor vara ett bra sätt att se området.

Aleskutorna och Svartebäck är privatägd mark och saknar formellt naturskydd.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se