({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Gaby Karlsson Hain, Dalslands Turist AB

Projekt

Dalslands Turist AB är delaktig i flera projekt, både som projektägare och som samarbetspartner. Här kan du se vilka!

Avslutade projekt där vi var partners

  • Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism (Interreg),  2019 - 2021
    Kontaktperson: Frida Klang
    Mer om projektet!

- Gränsen som attraktion, 1 feb 2017 – 31 jan 2020
Kontaktperson: Louise Robertsson, louise@svinesundskommitten.se
Mer om projektet!

- Antiksafari
Kontaktperson: Eva Erlandsson, eva@antiksafari.com
Mer om projektet!

- Gränslös Naturturism, 2015-2018
Kontaktperson: Johan Abenius, johan.abenius@dalsland.com


- Barnens Gränsland

- Affärsutveckling Dalslands kanalområde, 2015-2017 

- Vägledning till naturen i Dalsland
Mer om projektet!

Glupsk på Dalsland

- UTPD, 2008-2010
Utveckla TuristProdukten Dalsland

- Pilgrimsleden Nord och syd

- Lednätverk Dalslandsleder

- Fiskeland

- NA TUR Naturturism i Gränsland, 20130501-20140831

Andra intressanta projekt i vårt område

- Unionsleden, 1 jul 2016 – 31 mars 2022
Mer om projektet!