({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Forngården
Trollhättan

Redskap och byggnader samlade från det gamla Trollhättan

Friluftsmuseet Forngården ligger precis vid kanten av Strömslunds sluttande bergmassiv ner mot Göta älv. Miljön består av ett antal byggnader som började flyttas till området år 1934 då de av olika anledningar stod inför rivningshot.

I området finns sju byggnader, en klockstapel och ett gravröse. Även milstenar, solur och kvarnstenar finns i området. Bebyggelsen visar en äldre byggnadstradition från trakterna kring Trollhättan och representerar en traditionell svensk byggnadskultur med några av Sveriges för tiden vanligaste hustyper; ryggåsstugan, framkammarstugan,enkammarstuga och härbre.

Byggnader i området

• Klockstapel som tidigare stod vid Fors kyrka i Sjuntorp.
• Ryttartorp från Malöga by
• Betty Backs stuga från slutet av 1700-talet.
• Manbyggnad från Kassaregården i Malöga by troligtvis uppfört under 1700-talet
• Härbre från Ale-Skövde uppförd där år 1734
• Ryggåsstuga från torpet Hästhagen i Väne-Åsaka
• Daskebackens vattendrivna kvarn från trakten kring Hjärtums kyrka.

Motiv

En museal miljö som visar svensk byggnadskultur med goda representanter från Trollhättan med omnejd. Varje byggnad är unik i sig med betydelsefulla kulturhistoriska värden trots att de inte står på ursprunglig plats. I Trollhättan finns mycket få byggnader bevarade av denna typ vilket förstärker områdets betydelse för stadens historia och tidigare byggnadstraditioner.

Markerna ägs av kommunen men byggnaderna ägs och förvaltas av Trollhättebygdens Fornminnesförening. 

Stugorna är öppna

Juni, juli och augusti söndagar kl 13-16
Bokning grupper hela året, vänligen kontakta:
Dennis Haglund, 073-0347267 / dennis.gtp@telia.com

Detta är ett perfekt utflyktsmål så packa picnic-korgen, slå dig ner på Forngården och njut av den vackra utsikten över Trollhättan!

Kontaktinformation

Forngården

Kvarnliden

46157 Trollhättan


Telefon: +46730347267


E-post: dennis.gtp@telia.com