({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: JOACHIM NYWALL

Öresjö
Trollhättan

Här erbjuds fiske, bad och vackra naturmiljöer

Bara tio minuters bilresa från Trollhättan ligger Öresjö, en sjö med många vikar, uddar och öar. Under sommaren söker sig många Trollhättebor till Öresjö för ett svalkande bad vid antingen Munkeboviken eller Phoenix badplats.

 

Under 2017 gjordes stora satsningar på Öresjö som destination, en ny kiosk skapades, en vacker strandpromenad i trä invigdes och stränderna rustades upp. Välkomna till en vacker naturmiljö med plats för både aktivitet och lugna stunder.

Bada i Öresjö

Vid Öresjö finns två populära badplatser:

  • Munkeboviken är en badplats av hög standard med gräs- och sandytor, WC, barnbad, bryggor, lekplats och kiosk. Munkeboviken fokuserar på tillgänglighet, här finns bland annat en ny brygga anpassad för rörelseförhindrade och båtramp.

  • Badplatsen Phoenix inkluderar en stor strand som används till liv och rörelse. I nära anslutning till stranden har man byggt en helt ny kiosk samt handikappanpassade toaletter. För de som föredrar lugnare strandhäng, kan man söka skugga under ett av träden vid den lilla badplatsen alldeles intill som kallas Lugna Lagunen. 

Den nya träpromenaden som sträcker sig från Munkeboviken upp till Phoenix gör det möjligt att röra sig fritt emellan de två olika badplatserna. Under sommaren finns det även möjlighet att med ordinarie busstrafik ta sig till badet, dock med begränsade turer.

Fiske i Öresjö

Trots att sjön är näringsfattig har den ännu inte visat några allvarliga tecken på försurning. Här hör gädda och abborre till de populäraste fiskarna som förekommer i gott bestånd. Även gärs, braxen, sutare, sarv, nors, siklöja, ål och id förekommer naturligt. I Öresjö finns även Mysis relicta, ett litet kräftdjur som mäter cirka 2 cm i storlek är en kvarleva från istiden.

Fiskekortet kan köpas fysiskt hos Coop Strömslund eller hos Trollhättans turistbyrå. Du kan också köpa det digitalt via ifiske. Det krävs ett fiskekort per person. 

Pris
Dygnskort: 60 kr
Veckokort: 150 kr
Årskort: 300 kr

Du kan också köpa kortet via SMS
Dygnskort: 70 kr. Skicka FISKA AF3 och ditt för- och efternamn till nummer 72456
Veckokort: 170 kr Skicka FISKA AF4 och ditt för- och efternamn till nummer 72456
Årskort: 350 kr Skicka FISKA AF5 och ditt för- och efternamn till nummer 72456

Fiskeregler
- Fiskekortet är personligt och gäller endast för fiske med handredskap, ett spö/person. 
- Dragrodd eller trolling med max ett spö/person. Angeldon (högtst 10 st. per fiskande). 
- Barn under 16 år fiskar gratis.
- Nätfiske, vertikalfiske med ekolod och kräftfiske är förbjudet.
- Öresjö är förklarat som skyddsområde för flodkräfta och därför är det förbjudet att använda betesfisk- som fångats i annat vatten. Samt förbjudet att utan desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som använts i vatten utanför området de senaste två veckorna. 

Kontaktinformation

Öresjö

Trollhättan


Telefon: +4652013509


E-post: info@visittv.se

Hemsida: visittv.se