({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Ellinore Wagnervik

Svenska Kyrkan Vänersborg och Väne-Ryrs församling
Vänersborg

Upptäck Vänersborg och Väne-Ryrs kyrkor i Vänersborg kommun

Vänersborg och Väne-Ryrs församling bildades 2010 genom sammanslagning av Vänersborgs församling och Väne-Ryrs församling och utgör sedan dess ett eget pastorat. I pastoratet finns sex kyrkor.

Vänersborgs kyrka

Vänersborgs kyrka ligger i Vänersborgs centrum, vackert belägen vid Plantaget-parken, nära torget. Kyrkan är treskeppig och byggd i klassicistisk stil och uppfördes 1783-1784. Tornet tillkom senare och stod klart 1799 och där hänger två klockor. Vänersborgs kyrka är öppet för allmänheten måndag, onsdag och fredag kl. 13 - 16.
Hitta till Vänersborgs kyrka

Väne-Ryrs kyrka

Väne-Ryrs kyrka ligger mitt i orten Väne-Ryr och invigdes 1732. Kyrkan är den enda bevarade träkyrkan i västra delen av Skara stift. Under 1740-talet inköptes en klocka och predikstol med tak, altare och altaruppsats. I dess bottenvåning finns sakristian. Interiören har bevarat sin 1700-talsprägel. 
Hitta till Väne-Ryrs kyrka

Blåsutkyrkan

Blåsutkyrkan ligger i stadsdelen Blåsut i Vänersborg på västra sidan av Vassbotten, väster om Vänersborgs centrum. Kyrkan byggdes 1974 och är tidstypiskt utformad med vita avskalade rätvinkliga fasader i mexitegel. 
Hitta till Blåsutkyrkan. 

Marierokyrkan

Marierokyrkan ligger i sydöstra delen av Vänersborg och uppfördes 1977. 1984 blev den distriktskyrka och byggdes därför om 1986. Byggnaden är uppförd i gult tegel med souterrängvåning och man ser inte utifrån att det är en kyrka. Själva kyrkan är  sammanbyggd med församlingshemmet. Vid sydöstra sidan finns en klockstapel.
Hitta till Marierokyrkan

Onsjökyrkan

Onsjökyrkan invigdes 1988 och ligger i området Onsjö i Vänersborg. Kyrkan är belägen på centrala Onsjö och är mycket av en "vardagskyrka" med barn- och ungdomsarbete samt vuxenarbete.
Hitta till Onsjökyrkan

Kyrkans Hus

Expedition för Svenska kyrkan Vänersborg och Väne Ryr på Kungsgatan 23 i Vänersborg i närheten av Vänersborgs kyrka. 

Kontaktinformation

Svenska kyrkan Vänersborg och Väne-Ryrs församling

Kungsgatan 23

462 23 Vänersborg


Telefon: +46 0521 26 55 00


Hemsida: Till hemsida