({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

38. Grimsheden – Liens blommande landskap

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Lövängen är sinnebilden av svensk natur, blommande, öppen och inbjudande. Men strängt taget är ängen lika mycket kultur som natur. När ingen längre låter lien gå i gräset tar skogen snart tillbaka förlorad mark. Bellmanslyckan bär syn för sägen.

Grimshedens gamla slåtteräng, Bellmanslyckan, blommar som kanske aldrig förr. Bara ett par meter från landsvägen kliver man ut i ett hav av jungfru Marie nycklar, tvåblad, höskallra, ormrot, jungfrulin, prästkrage, slåttergubbe, ängsvädd och en lång rad andra ängsblommor. Så här rik var ängen antagligen aldrig när den var en del av jordbruket på gården. Då var det gräs man ville producera, inte blommor, och ängen sköttes därefter.
Den öppna, blommande delen av slåtterängen är inte stor. Den slutar i en grön vägg en liten bit upp i backen. Tydligare än så kan inte demonstreras vad som sker med ängsmarker när hävden upphör. Slyskogen var också slåtteräng ännu för kanske 50 år sedan. När ängen övergavs och började växa igen bestämde sig Naturskyddsföreningen i Åmål för att försöka rädda blomsterprakten och den vackra miljön med liar och räfsor. Numera ingår ängsslåttern i reservatsskötseln, men det är bara den nedre delen som hålls öppen. Ovanför den gröna väggen har förfallet fortsatt. Skogen återerövrar långsamt den mark som en gång röjdes här.
Slåtterängen är en liten flik av Grimshedens naturreservat, som i huvudsak består av skog i sluttningarna ner mot Knarrbysjön på andra sidan vägen. Också skogen har en rik flora. Arterna är i stor utsträckning de samma som i branterna på andra sidan sjön, på Hafsåsen (41). Här blommar till exempel blåsippan ymnigt varje vår.  
Den gamla, högt belägna gården Grimsheden och den slingrande, kuperade vägen vidare norrut mot väg 164 i Laxarby är i sig en sevärdhet. Detsamma kan sägas om granngården Linheden, ungefär två och en halv kilometer norrut. Här har man fin utsikt mot väster redan från vägen, och ännu finare från en liten bergsknalle strax ovanför gården.
Ytterligare två kilometer norrut ligger Högheden, med botaniskt rika marker och vida vyer.

Grimsheden är naturreservat, 72 ha. En parkeringsplats finns vid slåtterängen, i övrigt finns inga anordningar för besökare. Linheden och Högheden saknar formellt naturskydd.

 

Hitta hit:
Grimsheden ligger en knapp kilometer norr om Fengersfors, längs vägen mot Bengtsfors. P-plats vid vägen (N59.003338 O12.448742). 1 km norr om Grimsheden finns en avtagsväg mot Linheden (och vidare mot Högheden och Edsleskog). Vid Linheden finns P-plats och en markerad stig till utsiktspunkten, (ca 200 m) P-plats även vid slalombacken i Högheden.
Från väg 164 tar man av mot Fengersfors öster om Edsleskog, eller mot Linheden i Edsleskogs samhälle.
De nedre delarna av reservatet kan också nås från Fengersfors tätort. Från genomfartsvägen tar man då in på Knarrbyvägen och sedan vänster på Herdins väg, som övergår i en grusväg.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se