({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

17. Steneby - Besök i jättens kök

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Ett besök i Stenebyälvens kanjon för dig 10 000 år bakåt i tiden, eller – om du så vill – till sagans värld. Jättarnas köksavdelning eller spår efter inlandsisen, välj den förklaring som passar.

Vid Steneby kyrka rinner Stenebyälven i en djupt nerskuren kanjon. Stigen från parkeringsplatsen till Klockbergets brant är inte lång, men scenförändringen är snabb och total. Dalsidorna sluter sig kring ett stycke landskapsdramatik i miniformat. Odlingsmarkerna, vägarna och bebyggelsen därutanför är borta. Här är stilla och dunkelt, men bilden livas av reflexerna i älvens klara vatten, som rinner snabbt över sin bädd av mörkt guldgul sand längst där nere.
Det är vackert. Och som alltid är anblicken av rinnande vatten både livgivande och rofylld. För sådär 10 000 år sedan bjöd Stenebyälvens kanjon på ett annat och långt vildare skådespel. Spåren från den tiden finns för alltid djupt ingraverade i Klockberget: jättegrytor. Några är perfekt ursvarvade runda gropar i berget, en eller ett par meter i diameter och lika djupa. Andra är halvcirkelformade urgröpningar i lodräta bergytor. Den största, sju meter djup, ligger alldeles nere vid åkanten, och solkatterna från vattnet dansar på dess mjukt rundade vägg.
När man ser dagens ganska stillsamma älv är det svårt att föreställa sig att jättegrytorna en gång formades av det rinnande vattnets kraft. Men den isälv som rann här för 10 000 år sedan var av helt andra dimensioner (och rann dessutom åt andra hållet). Enorma vattenmängder, skummande, virvlande, vrålande och fullastade av slam, grus och sand, pressade sig fram under den kilometertjocka landisen. Under loppet av några hundra år avsatte isälven enorma mängder material i det ishav som då svallade söder om iskanten. Ivägsåsen och det vidsträckta delta vi i dag kallar Ödskölts moar (19) är båda mäktiga formationer som blev till under denna fas av isavsmältningen.
Jättegrytor finns oftast i branter i lä för isens rörelseriktning. Här har uppstått ett tomrum mellan isen och underlaget, där vattnet virvlat runt med våldsam kraft. Grus och sand har blästrat ut jättegrytorna ur berget. Större stenar som hamnat i grytorna har också virvlat runt och slipats av. Sådana ibland nästan klotrunda ”löparstenar” har hittats på botten av jättegrytor. Här vid Stenebyälven finns dock ingen löpare kvar.

Steneby är naturreservat, 3 ha. En markerad stig genom reservatet leder förbi de flesta jättegrytorna. Längst i norr kan man ta sig över till Stenebyleden, en kilometerlång spångad slinga framkomlig med barnvagn och rullstol, som går vidare norrut längs älven. Den ägs av ett lokalt turistföretag, men är öppen för allmänheten.

 

Hitta hit:
Reservatet ligger helt nära Steneby kyrka. Följ skyltning ”Jättegrytor”från väg 172 ca 5 km söder om Billingsfors, och sväng sedan höger ner mot Steneby kyrka. Parkering vid kyrkan (N58.933803 O12.211994), där informationstavla finns.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se