({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Michael Vogt - blockvall

19a Lundebo blockvallar

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

En mäktig lämning från den senaste landisens avsmältning finns nordväst om Lundebo. Det är blockrika moränvallar som går ända fram till vägen, intill den iordningställda parkeringsplatsen. Här är blockvallen cirka 5 000 kvadratmeter och mycket svårgången med stora stenblock. Blockanhopningarna anses ha uppkommit genom att frostsprängda stenblock sköts samman vid tillfälliga framstötar av inlandsisen. Den avsmältande inlandsisen hejdade sig här för sådär 11 000 år sedan. Det blev kallare och iskanten gjorde till och med en liten framstöt mot söder igen. Blockvallen man ser här är så gott som skoglös och toppas av mossor och lavar. Det ger ett säreget och fantasieggande intryck. En stor gammal tall växer i nordvästra änden. Blockvallar förekommer också söder om vägen och där växer mer skog vilken är klassad som nyckelbiotop, främst på grund av de gamla grova asparna som har stor betydelse i den ekologiska väven. Den sällsynta blylaven är en förekommande art.

Dalslands landskapsinsekt aspfjärilen, som är bland de största fjärilarna i Sverige, gynnas av äldre aspar. Den förekommer ofta högt uppe i  asptopparna men en solig sommardag efter regn kan man med lite tur få se aspfjärilen fladdra ner och dricka ur vattenpölarna längs denna grusväg vid Lundebo blockvallar. Leta i så fall bredvid stora aspar! Vill du veta mer om inlandsisens mäktiga lämningar i denna trakt, se Ödskölts moar, Ivägsåsen och Moarne (19).

Lundebo blockvallar är privatägd mark och saknar formellt naturskydd. 

 

Hitta hit:
Följ Gamla bruksgatan i Bäckefors förbi Bäckefors Bruk, gatan övergår sedan i en grusväg utan nummer och denna väg går till Hallebäck vid väg 2218. När du passerat förbi Marsjöns norra sida och kommit lite mer än halvvägs till Hallebäck finns en liten parkeringsficka för 2-3 bilar norr om vägen (N58.827 O12.26556). Där syns blockfältet alldeles norr om p-platsen.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se