({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Tre vandrare i färgglada kläder vandrar på en ås. Runtomkring dem knoppar träden.

Fotograf: Roger Borgelid

Organisation

Så är Next Skövde organiserade:

Bolagets verksamhet bedrivs inom de tre verksamhetsområdena Marknad, Evenemang/Möten och Destinationsutveckling. 

Marknad

Verksamhetsområdet Marknad ansvarar för bolagets marknadsföring och Turistcenter. Enheten har i uppdrag att marknadsföra Skövdes besöksmål, ansvara för bolagets kommunikation samt för kommunikation inom de projekt och evenemang som Next Skövde projektleder. Marknadsföring sker genom egna kanaler samt köpt marknadsföring. Mottagning av besökare sker genom Turistcenter där besökare möts personligen men även via telefon, mejl och chat. Där sker även försäljning av biljetter till olika evenemang.

Evenemang och möten

Evenemang och möten arbetar tillsammans med arrangörer och arenor för att utveckla Skövde som evenemangsstad. Enheten projektleder 5-6 evenemang själva per år där Matfestivalen är det största och stöttar därutöver i olika form ett trettiotal evenemang. Därutöver jobbar enheten aktivt med att få nationella evenemang och möten förlagda till Skövde.


Destinationsutveckling

Verksamhetsområdet Destinationsutveckling arbetar med att utveckla nya reseanledningar i Skövde. Det kan handla om att tillföra nya upplevelser på befintliga besöksmål eller att utveckla helt nya reseanledningar. Arbetet sker ofta i projektform och ofta i samarbete med olika företag, föreningar och organisationer. Särskilda fokusområden inom destinationsutveckling är Billingen och Spelstaden Skövde.


Affärsstöd

Affärsstöd ansvarar för bolagets ekonomi, personaladministration, telefoni och IT.