({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Två personer sitter framför två datorer i kontormiljö

Hybridmöten - när det digitala möter det fysiska

Hybridmöte - helt enkelt en blandning mellan fysiskt möte och digitalt. En mötesform som idag blir allt vanligare där deltagarna själva kan välja om de deltar på plats eller på distans via länk.

Digitala och fysiska mötesformer

På Skövde Convention Bureau har vi gedigen erfarenhet av att arbeta med fysiska möten. Vi har genom åren välkomnat både små och stora möten på alla möjliga sorters arenor. Allt för att på bästa sätt möta dina önskemål för att få ett lyckat möte. 

Vi befinner oss i en tid där möjligheterna kring möten och kongresser aldrig varit större än nu. Med nya tankesätt och digital teknik kan ett möte nå helt nya målgrupper och fler deltagare via olika kanaler. Våra anläggningar har ditt bästa för ögonen och bidrar med teknik, idéer och personal för både fysiska, digitala och hybrida möten. 

 
Exempel på digitala lösningar:

Live streaming

Livesänd ditt evenemang från Skövde och låt deltagare uppleva det i realtid. Vi har anläggningar som erbjuder allt från studios till möjligheten att nyttja lokalens unika fördelar även i ett digitalt format. Skövde Convention Bureau ger dig tips på hur deltagarna kan uppleva staden även om de inte är här på plats fysiskt.


Hybridmöte

När digitalt och fysiskt möts. På ett hybridmöte kan ett visst antal deltagare vara med på plats och resterande deltar via länk. Väljer du att arrangera ett hybridmöte finns det flera anläggningar som, förutom anpassade konferenslokaler, har den digitala lösningen. Vi har kontakt med ett flertal mötesarrangörer och IT-företag som alla kan lösa smidiga och anpassade lösningar för just ditt möte. Skövde Convention Bureau erbjuder även bakgrundsbilder, filmer och bildspel från Skövde som kan visas i pauser eller i programmet för att få de digitala deltagarna att uppleva staden hemifrån.

 

Filma först

Förinspela hela eller delar av ditt möte eller evenemang i Skövde och sänd i efterhand.

 

 

Möten och Covid-19. Vad gäller egentligen?

Privata konferenser är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Beroende på framförallt lokalernas storlek och utformning kan därför en konferens samla fler personer än gällande restriktioner för allmänna sammankomster. För vägledning om det är lämpligt kan du läsa om det aktuella läget på Folkhälsomyndighetens webb >>.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

 

 

Har du frågor eller vill ha hjälp att arrangera ett hybridmöte? Kontakta Katarina!

Katarina Blad
Mötesansvarig
Telefon: 0709-49 50 52
katarina.blad@nextskovde.se