({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Två barn spelar ett spel på gräset medan två killar sitter i varsin brassestol i bakgrunden.

Fotograf: Tobias Andersson

Tillstånd och regler

  • 13 dec, 2023

Här finns information om tillstånd och regler för dig som ska arrangera ett evenemang, till exempel när du måste söka tillstånd hos kommunen och/eller andra myndigheter. Anmäl/sök gärna tillstånd i god tid innan du startar. Du kan behöva anmäla/ansöka för flera saker för just ditt evenemang.

Allmän plats

För att få nyttja allmän plats måste du ansöka om tillstånd.

Nyttjande av allmän plats på skovde.se >> 

Allmänna sammankomster, offentlig tillställning och offentlig plats söker du hos Polisen. Beskriv evenemanget utförligt så att inga tidskrävande kompletteringar måste göras senare. Använd gärna säkerhetsplanen som finns i Evenemangshandboken.

Sök tillstånd polisen.se >> 

Alkoholtillstånd

För tillstånd att servera alkohol krävs utskänkningstillstånd och en bedömning av brandskyddet. Brandskyddet hanteras av Räddningstjänsten och alkoholtillstånd av kommunen.

Vägledning brandskydd Räddningstjänsten >>

Alkoholtillstånd Skövde kommun >>

Livsmedel och servering av mat

Kontakt: Miljösamverkan Östra Skaraborg
E-post: info@miljoskaraborg.se
Telefon: 0500-41 83 87
Mer information hittar du på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida>> 

Parkering och eventuellt avstängning av gator

Vid större evenemang där trafiken påverkas av exempelvis behovet av extra parkeringsytor, avstängningar av gator och dylikt ska du samråda med kommunens trafikhandläggare.

Arbetsmiljöansvar

Beskriv hur ni uppfyller kraven kring arbetstider och raster, samt om er eventuella ideella personal räknas som arbetstagare eller inte.

Arbetsmiljöverket 

Försäkringar

Som arrangör är du ansvarig för evenemanget och dess risker för besökarna och du ska därför etablera och införskaffa en relevant försäkring för ditt evenemang. Har du anlitat en underleverantör för evenemangsproduktion, en eventbyrå till exempel, bör du kontrollera att den har de försäkringar som krävs.

Övriga kontakter

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Telefon: 0500-424040
E-post: raddningstjansten@rtos.se 
Webbplats: www.rtos.se

 

Evenemangshandboken