({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
En kvinna går vid utsiktsplatsen på platåberget billingen. På himlen syns två regnbågar.

Fotograf: Jesper Anhede

Om Next Skövde

Next Skövdes syfte är att, i samverkan med privata och offentliga aktörer, stärka varumärket Skövde och bidra till att platsen är utvecklande och attraktiv att besöka, leva och verka i. Detta uppnås genom att marknadsföra destinationen till valda målgrupper och marknader, och medverka i utvecklingen av platsen Skövde som turist-, mötes- och evenemangsdestination.

 

Fotograf: Tobias Andersson

Destinationsbolaget driver stadens turistcenter och marknadsför Skövde, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar för att utveckla mötesindustrin via Skövde Convention Bureau samt utvecklar nya besöksmål och reseanledningar. Bolagets arbete sker i nära samverkan med näringslivet i Skövde.

Ägare

Next Skövde Destinationsutveckling AB är ett helägt kommunalt bolag inom Skövde Stadshus AB och har 14 anställda. 

Styrelse

Carl Henrik Ohlsson, ordförande, N
Anders Ahlmann, vice ordförande, P
Theres Sahlström, ledamot, P 
Jacqueline Tjällman, ledamot, P
Marcus Andersson, ledamot, P
Adam Rapp, ledamot, N
Annika Fridell, ledamot, N

Kommunfullmäktige i Skövde Kommun utser styrelsen som består av sju ledamöter, av vilka tre är representanter från näringslivet (N). Övriga fyra ledamöter är politiker (P). 


Mer info

Ytterligare information om Next Skövde finner du i vår affärsplan 2024-2026 >> och årsredovisning 2022 >>

Hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi >>

Integritetspolicy

Policy för integritet vid behandling av personuppgifter >>

Infartstavlor

Policy för Skövdes infartstavlor >>

 

Vid frågor om Next Skövde 

Mats Olsson,
VD Next Skövde Destinationsutveckling AB
0500-44 66 80
mats.olsson@nextskovde.se