({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
groda

Fotograf: Lukasz Warzecha

Allemansrätten i Sjuhärad - en unik möjlighet

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Vi kan sammanfatta det med att inte störa - inte förstöra!

 

Ta hänsyn till de som bor och arbetar på en plats

  • Gå inte där det odlas grödor.
  • Stäng grinden om du går igenom en beteshage.
  • Gå inte så nära hus att du stör de som bor där.
  • Stör jag något? Fråga om du känner dig osäker!

 

Cykla och rida

Du får cykla och rida både i naturen och på enskilda vägar. Undvik blöta marker som lätt skadas. Ibland får du cykla och rida på motionsspår och vandringsleder men tänk på att de som springer eller går har företräde, du måste visa hänsyn.

 

Tända en eld

Du får göra upp en eld i naturen under säkra förhållanden. Välj gärna färdiga eldstäder. När det är torrt kan det vara eldningsförbud. Du behöver själv ta reda på hur det förhåller sig. För mer information kan du kolla på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida.

 

Ta med skräpet!

All nedskräpning för förbjuden. Krossat glas, burkar, plast, fiskelinor, engångsgrillar och annat skräp kan skada både människor och djur.

 

Plocka blommor, bär och svamp

Du får fritt plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och får därför inte plockas. Du får inte bryta grenar från levande träd och buskar. Ibland gäller särskilda regler för skyddade områden, så som nationalparker och naturreservat.

 

Jaga och fiska

Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten. Du behöver ta reda på vilka regler som gäller - till exempel var man behöver ha fiskekort. Du får vara ute i naturen även om det pågår jakt, men tänk på att visa hänsyn till de som jagar och fiskar.

 

Ha med hunden

För att skydda vilda däggdjur och fåglar måste du ha full koll på din hund. Oftast innebär det koppel. När djuren har ungar under vår och sommar är det extra viktigt.

 

Köra i naturen

Att köra med motorfordon ingår inte i allemansrätten eftersom det kan skada naturen. Mer information om motortrafik i naturen hittar du här.

 

Allemansrätten gäller inte lika i alla områden

I naturreservat, nationalparker, tätortsnära natur så som stadsparker och på golfbanor har man ofta valt att begränsa allemansrätten. De behöver ta reda på vad som gäller. Mer information om skyddad natur så som nationalparker och naturreservat hittar du på www.lansstyrelsen.se

 

Undrar du över något - läs mer här: www.naturvardsverket.se/allemansratten