({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kransmossen
Borås

800 m, 1,6 km, 3 km, 7,3 km, 10 km, Medel/Svår

Från Mariedalsstugan utgår totalt sju motionsspår, med en spårlängd på mellan 1 kilometer och 10 kilometer. Tre av dessa (1 kilometer, 4,5 kilometer samt 4,9 kilometer) är elbelysta. Det finns även grillplatser vid spåren.

Kransmossen - Vandringsleden Tystnaden - 800 m

Vandringsleden Tystanden är just nu under uppbyggnad i Kransmossens friluftsomåde!

Vandringsleden Tystnaden är en kort skogsvandring där du passerar stationer med information om kopplingen mellan hälsa och natur. Du får också tips om hur du kan må bättre med hjälp med naturen.

Leden går delvis utmed Kransån och delvis i vacker gammal granskog. Några rastplatser att vila på finns utmed leden.
 
 

Kransmossens kulturled - 1,6 km

Kulturleden utgår från Mariedalsstugan och är cirka 1,6 kilometer lång.
Spåret går till största delen på mindre grusvägar. Spårmärkningen är en gammalrosa krysantemum.

Kulturleden passerar bland annat de ännu betade ängs- och hagmarkerna runt Hulta Västergården.

 

Kransmossen - 3,0 km

Det röda leden utgår från Mariedalsstugan och är cirka 3 kilometer långt. Spåret går delvis på flackt asfalterat underlag och delvis på mindre skogsstigar.

Leden går till största delen genom mycket vacker gammal granskog. Längs leden passerar du bland annat den mycket stora sten som faktiskt kallas "Kransmossens hjärta".

Vid dammen vid Slättholmen finns en nyanlagd rast- och grillplats.

 

Kransmossen - 7,3 km

Det grön-vita spåret utgår från Mariedalsstugan och är cirka 7,3 kilometer långt. Spåret går delvis asfalterat underlag (med en grusväg intill för fotgängare och joggare). Spåret är ganska kuperat.

Vid Gånghester går leden delvis på en något mindre grusad stig. Det finns möjlighet att "hoppa på" spåret vid Högalidsvägen i Gånghester. Grillplatser finns längs spåret vid torpet Sjölid, vid Lilla Häljasjön och vid Slättholmen.

 

Kransmossen - 10,0 km

Det gröna spåret utgår från Mariedalsstugan och är 10 kilometer långt. Spåret går delvis på backigt men asfalterat underlag (med en grusväg intill för fotgängare och joggare). Delvis går spåret på mindre skogsstigar igenom lummiga granskogar. Det finns möjlighet att "hoppa på" spåret vid Högalidsvägen i Gånghester.

En vacker rastplats finns ute på en mosse vid Laggarebo, och grillplatser finns vid torpet Sjölid, vid Lilla Häljasjön samt vid Slättholmen.

En vacker rastplats finns ute på en mosse vid Laggarebo, och grillplatser finns vid torpet Sjölid, vid Lilla Häljasjön samt vid Slättholmen. 

 

Klassning:

Medel/svår

 

Barnvagnsvänligt:

Vandringleden- 7,3 km: ja (om än ganska kuperat)

Vandringsleden 3,0 km & 10,0 km: nej

Vandringleden Tystnad: nej

 

Tillgänglighetsanpassad:

Nej, inte ovan leder.

Dock finns tillgängligt spår längs med Kransån.
De senaste åren har vi tillgänglighetsanpassat några olika sträckor längs med Kransån, där nu nu kan rulla fram på ett trädäck precis i kanten av den porlande ån. Flera rastplatser finns längs sträckan. Hela sträckan från friluftsgården till rastplatsen längst bort och tillbaks igen är cirka 1,2 kilometer. Tillgänglig parkering finns vid Mariedals IK´s klubbstuga.

 

I närheten:

Från Mariedalsstugan utgår totalt sju motionsspår och vandringsleder, men en spårlängd på mellan 1 kilometer och 10 kilometer. Tre av dessa (1 kilometer, 4,5 kilometer samt 4,9 kilometer) är elbelysta.

I närheten av Mariedalsstugan finns en mycket uppskattad hinderbana, ett utegym och en inte-nudda-marken-park för barn.

I området finns ett flertal grillplatser, bord och bänkar samt ett vindskydd.

I Mariedalsstugan kan du duscha, basta (elaggregat) och köpa fika.

 

Parkering:

Kransmossens idrottsplats, därifrån cirka 100 meter. Gälllande Kransmossens vandringled Tystnaden befinner den sig 600 meter ifrån platsen.  

 

Närmaste busshållplats:

Kransvägen, hållplats Guldbrandshagen, därifrån cirka 500 meter. 1.100 meter gällande vandringsleden Tystnaden

Fakta om leden

Längd:

1 km till 10 km

Svårighetsgrad:

Lätt/medel/svår

Kontaktinformation

Fritids- och folkhälsoförvaltningen


Telefon: +46 88 56 59