({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Ulf NIlsson

Rya Åsar vandringsleder
Borås

1,5 km, 4 km, 9 km, Medel/Svår

Rya åsar erbjuder omväxlande natur nära Borås centrum och unika värden för det rörliga friluftslivet. Här finns ett fantastiskt landskap med klippbranter, ekskogssluttningar, vidsträckta barrskogar och levande odlingsmarker. Stigar genom olika naturtyper leder till picknickplatser, sjöar och utsiktsplatser. Området är lätt att besöka men som namnet antyder kan det vara backigt.

Tillgänglighetsanpassad led 1 km

Starten är vid nya entrén i Björbobacken. Längd är 1,0 km. Det finns inga bänkar precis längs sträckan och den är inte utmärkt med någon symbol ännu då den är helt ny. Mer info kommer.

Vid slutet (utsiktspunkten) finns bord och bänkar.

 

Vandringsled 1,5 km

Spåret utgår från parkeringsplatsen på Almenäs. Det går helt i naturreservatet Rya åsar. Spårets symbol är en blå svamp.

Klassning:

Svår

Tillgänglighetsanpassad:

Nej

I närheten:

Fiske, bad, båtuthyrning (sommartid) och grillplatser finns på Almenäs.

Parkering:

Almenäs, därifrån cirka 100 meter.

Närmaste busshållplats:

Almenäs.

 

Vandringsled 4 km

Spåret "Ekskogen" utgår från parkeringsplatsen vid Björbostugan. Det ligger helt i naturreservatet Rya åsar. Man går genom kulturmarkerna vid Ramshulan bort mot Ryssby, där det finns fina utsiktsplatser nära leden, genom ädellövskog tillbaka via Högplatån och Björbo hage till Björbostugan. Spårets symbol är ett eklöv.

Klassning:

Medel

Tillgänglighetsanpassad:

Nej

I närheten:

Vindskydd och grillplats i omedelbar anslutning.

Parkering:

Björbostugan, därifrån cirka 20 meter.

Närmaste busshållplats:

Björbostugan, därifrån cirka 600 meter.

 

Vandringsled 9 km

Spåret börjar vid parkeringen vid Björbostugan. Man går först genom kulturmarkerna vid Ramshulan och sedan i delvis backig terräng i barrskogen fram till vindskyddet vid Fjällsjön. Därifrån går man via utsiktsplatsen vid Rya klint till Björbostugan. Det går helt i naturreservatet Rya åsar. Spårets symbol är en gran.

Klassning:

Svår

Tillgänglighetsanpassad:

Nej

Parkering:

Björbostugan, därifrån cirka 20 meter.

Närmaste busshållplats:

Björbostugan, därifrån cirka 600 meter.

Fakta om leden

Längd:

1,5 km - 9 km

Område:

Borås

Svårighetsgrad:

Medel/Svår

Kontaktinformation

Tekniska förvaltningen


Telefon: +46 76 888 56 59