({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
En bild på Kung Ranes hög med Flistad kyrkan i bakgrunden

Fotograf: Mårten Bergkvist/Next Skövde

Om Kung Ranes hög

På en kyrkogård, alldeles intill Flistad kyrka, uppenbarar sig en till synes helt vanlig liten kulle. Denna "kulle" kallas Kung Ranes hög och är en av Skaraborgs större gravhögar. En gravhög som bär på berättelser från förr.

Kung Ranes hög i Flistad by utanför Skövde är troligen från yngre järnålder – runt 400 f. Kr-1050 e. Kr. En förkristen storhög som troligtvis fått sitt namn efter den nordiska mytologin då namnet Rane var ett av många namn på guden Oden.

Högen som är cirka 7,5 meter hög, och har en diameter på 26 meter, ligger numera inne på Flistads kyrkogård. Men en gång i tiden låg den utanför själva kyrkogården. I och med att den gamla skolbyggnaden revs 1935 och flyttades till en plats några hundra meter bort, blev den gamla skolgården och Kung Ranes hög en del av kyrkans tomt.

Kung Ranes hög undersöks

År 2018 gjordes det markradarundersökningar på platsen för att få en inblick och se om man kan lyckas tyda vad som finns inne i själva högen. Runt 3-4 meter ner i högen ser det ut att finnas stenar som står som i en form av en gravkammare. Man ser också stället där en lärare och hans elever gjort en öppning för att gräva ut högen i början av förra seklet (läs berättelsen här).  Det syns också antydningar av att det grävts i högen redan innan skolklassens olovliga utgrävning. Det var vanligt på vikingatiden att man plundrade gravar och letade efter dyrbarheter eller klenoder. Det är inte helt otroligt att det skulle kunna ha hänt just med Kung Ranes hög.

Fotograf: Martin Toresson

Utgrävningar av liknande gravar

Det finns några liknande högar i Skaraborg, bland annat Skalunda hög som är den största. Den har man genomfört markradarundersökning av och även gjort borrhål i. Det har visat sig att den är från sent 600-tal eller tidigt 700-tal, strax före vikingatid och nästan samtida som Uppsala högar. En annan hög i Skaraborg är Kungshögen på Kållandsö. Denna har man gjort en del utgrävningar av då det visade sig efter att några grävlingar börjat gräva i högen att det kom fram en massa udda föremål. I högen hittade man allt från benrester av husdjur, rovdjur, jaktfalkar till spelbrickor, glaspärlor och en avsiktligt avbruten guldring. Troligen skulle det hittas liknande föremål i Kung Ranes hög om den grävdes ut, såvida den inte har blivit plundrad.

Fotograf: Henrik Wilsson