({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jesper Anhede

Fiska i Skövde

I Skövde finns flera sjöar där det är tillåtet att fiska med fiskekort. Vi har listat var man kan fiska och vad som gäller i de olika sjöarna.

Tålamodet är fiskarens bäste vän. Det är en speciell känsla att sitta i tystnad och plötsligt känna ett ryck i sitt fiskespö samtidigt som man ser flötet försvinna under vattenytan. Du har fått napp!

Karstorpssjön

En 13 hektar stor så kallad isgropssjö med bra vattenkvalité. Här kan man fiska abbore, braxen, gers, gädda, mört, sarv och sutare. Regnbåge sätts i regelbundet och ibland även öring. I Karstorpssjön gäller fiskekort, och det är tillåtet att fiska med handredskap från strand och brygga. Ej från båt. Det säljs endast dagskort som gäller från klockan 05.00 till 22.00. Barn under 16 år fiskar i målsmans sällskap på samma fiskekort. Eventuell fångst ingår i samma kvot på kortet som är max två ädelfiskar.

Pris dagskort: 
60 kronor. (Säljs hos Skövde Turistcenter, GoFish Skövde och Circle K i Ryd.)

Hållsdammen

Hållsdammen ligger på Billingens Fritidsområde uppe på berget Billingen och är cirka 10 hektar stor. Runt sjön finns kastbryggor och sju vindskydd med tillhörande grillar och vedlådor. I Hållsdammen kan man fiska inplanterad regnbåge.

Pris för fiskekort:
Dygnskort 130 kronor, max tre fiskar per kort.
Familjekort 12 timmar, 220 kronor, max tre fiskar per kort.
(Korten kan köpas hos OK/Q8, Billingens camping, Circel K vid Karstorpsrondellen, GoFish Skövde samt i kontokortsautomat i anslutning till den stora parkeringen på Billingens fritidsområde.)

Simsjön

Simsjön ligger på den södra delen av Billingen. I Simsjön kan man fiska abbore, gädda, mört, röding och siklöja. 

Pris dagskort:
100 kronor. (Säljs via appen/hemsidan iFiske.)

Vristulven

Vristulven är en näringsfattig, trolsk skogssjö med gott om öar, holmar och vikar. Sjön har också ett rikt fågelliv med många häckande fåglar varför en del holmar är avsatta som fågelskyddsområde under häckningssäsong. Fisket i Vristulven får endast utövas med sportfiskeredskap spö fört från hand och endast ett redskap får användas samtidigt. Fiskekortet ger inte rätt till kräftfångst. Barn under 16 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Innan man fiskar i Vristulven bör man läsa mer om de bestämmelser och regler som gäller för sjön. Överträdelse av dessa lagar eller bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart upphör.

Priser för fiskekort:
Dagskort 30 kronor
Veckokort 100 kronor, enbart försäljning via mobil.
Årskort 300 kronor
Familjekort 400 kronor
Årskort försäljning vid sjön 600 kronor
(Fiskekort säljs på Gulf Bilvård Timmersdala, Gofish Skövde, STF Lugnåsberget Vandrarhem och Mariestads Marina.)

Lången

En grund slättlandssjö med vasstränder. Med spömete, dragrodd och angling kan man fiska gädda, abbore, gös, ål, sutare, fjällkarp, braxen, mört och benlöja. Här gäller fiskekort för mete, pimpel och fiske med drag (vid användning av motor får endast ett spö vara riggat i båten). Vintertid max fem angeldon.

I Lången gäller följande fiskekortspriser:
Årskort 500 kronor
Veckokort 160 kronor
Dagskort 80 kronor
Barn under 15 år fiskar gratis

Sjötorpssjön

Fritt fiske med handredskap.

Sjön Östens F.V.O.F 

Priser:
Dagskort 30 kronor per dag.
Årskort 200 kronor per år.

Ösans nedre FVO

Ösans nedre del tar sin början vid vägbron i samhället Fjället utanför Skövde och sträcker sig till sjön Östen. På sin väg rinner Ösan genom ett vackert kulturlandskap med inslag av ädellövskog. Fiske från broar, närliggande ängar och åkrar eller med kanot rekommenderas. Här fiskar du bland annat gädda, abborre, bäcköring, färna, id, sarv, braxen, sutare och mört. 

Priser:
24 timmar: 40 kronor
Årskort 350 kronor
(Säljs hos Nybo Fiske och GoFish Skövde. Kan också köpas via appen/hemsidan iFiske)

Ösans övre FVO

Swisha till 0705917403 och uppge namn och adress via swish eller sms så skickas kortet till dig. Enda endast årskort säljs för 200 kronor. Fiskeregler finns uppsatt på flera ställen längs med ån.

Tidanån (Skövde kommun)

Helt fritt fiske, behövs inget fiskekort.
Kräftfiske har endast markägare kring ån tillstånd för. 
För mer information - ring GoFish på telefon 0500 - 48 69 07


Köp ditt fiskekort i appen iFiske! 

Gör så här för att köpa fiskekort via appen: 
- Ladda ner appen via Google play eller AppStore.
- Sök på den sjö du väljer att fiska i i sökfältet när du kommer in.
- Välj respektive sjö.
- Klicka på "Köp fiskekort"
- Välj vilken korttyp som passar dig.
- Fyll i dina uppgifter och välj vilket datum kortet ska gälla från.