({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Per-Olof von Brömsen

Vretens Sågverk
Skövde

Historiskt besöksmål i vacker miljö

Vretens sågverk är ett av landets mycket få bevarade från den blomstrande sågverksepoken under 1800-talet. Det uppfördes mellan åren 1886-1887 och har kvar sin ursprungliga utrustning från Bolinders Mek. Werkstad i Stockholm.

Ett unikt byggnadsminne

Sågverket består av ett såghus i trä och ett maskinhus som för eldfarans skull uppfördes av tegel. Anläggningen är intakt om man bortser från ångmaskinen, och efter en restaurering 1982-1983 samt 2006 är sågen åter i driftdugligt skick. Vretens sågverk blev byggnadsminne 1982.

Lär dig mer om platsen

Sågverket ligger vackert i utkanten av den lilla byn Vreten, strax utanför Skövde. På platsen finns en informationstavla där du kan lära dig mer om platsens spännande historia.

Kontaktinformation


Telefon: +46


Hemsida: Till hemsida