({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Mårten Bergkvist

Naturreservat Blängsmossen/Blängs mosse
Skövde

Ett fjälliknande landskap

Blängsmossen är en av Skaraborgs största högmossar och ligger mitt uppe på Billingens platå. Med sina 430 hektar utgör den en imponerande vidsträckt mosse som lånat drag från Norrlandsmyrarna. Om vintern kan du få fantastiska skidturer längs det 8 km långa spåret i ett gnistrande vinterlandskap eller i fullmånens sken.

En riklig flora

Blängsmossen är uppbyggd av vitmossor och har uppstått ur en försumpad skog. Mosseplanet har rikligt med tuvor och höljor där enstaka martallar tronar. På mossen växer rosling, hjortron och sumpstarr. Nedsänkt bland vitmossan växer sileshår som fångar insekter med sina klibbiga blad. Vacker ljung och klockljung växer på de torrare delarna av mossen. Ängsullen prunkar i stora bestånd på sommaren och ger ett lite drömskt utseende till mossen med sina snövita ulltottar.

Upplev det rika fågellivet

Vid kanten av mossen finns ett fågeltorn med fin utsikt över nejden där du kan uppleva det rika fågellivet. Härifrån kan du spana på rödbena, grönbena och gulärla. På våren kan du höra orrspel eller lyssna till de ensliga tonerna från ljungpiparen. Även pärluggla och sparvuggla lockar i vårvinternatten.

En lugn picknick

En utflykt med picknick till fågeltornet är en speciell upplevelse. Här kan du känna lugnet och få känslan av att du är till fjälls. Parkering och informationsskylt finns vid Lerdalavägen. 

Kontaktinformation

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Telefon: +46 10 224 40 00


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida