({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Naturreservat Garparör
Skövde

Genom hagmarker och ängar

Garparörs naturreservat är ett mosaikartat område som rymmer både åkerlappar, öppna betesmarker, lövhagar, igenvuxna lövängar och lövskogar. Det är ett av de bättre exemplen på äldre odlingslandskap i Skövde och du kan se rikligt med både odlingsrösen och stenmurar. Genom reservatet går en strövstig som är perfekt för en kortare vandring.

Fascinerande trädformationer

I den västra delen finns grova, hamlade lindar med fascinerande formationer. Lindarna är rika på bohål för fåglarna. En promenad eller picknick bland de gamla träden väcker fantasin till liv och du kan hitta spännande former i trädstammarna. 

Varierande promenadstig

Strövstigen som går genom reservatet är varierande och tar dig genom både hagmarker och ängar. Stigen går förbi en klapperstensvall från tiden då inlandsisen smälte och den Baltiska issjöns strand gick här. Promenadstigen når du enkelt från parkeringen. Ta grusvägen in mot reservatet så kommer du se den orange skyltningen.

Rester av kvarnar

Garparörs naturreservat är hem till många olika naturtyper vilket ger en varierad flora och fauna. Området är viktigt för lövskogshäckande fågel som mindre hackspett. Det är också en intressant och vacker fjärilslokal för framförallt nattflygande arter. Utmed bäcken som rinner genom Garparör finns rester av kvarnar och kvarndammar. Du kan också se flera fornminnen så som domarringar, rösen och resta stenar. I odningsrösena växer ofta både ask, alm och lind. I de ihåliga träden häckar flugsnappare och nötväcka.

Mer att upptäcka

Kulturväg Skaraborg - Naturreservatet Garparör ligger alldeles intill Kulturväg Skaraborg. Upptäck fler besöksmål genom att ladda ner appen på Google Play eller AppStore.

Lilla Kvarnens Trädgård - En färgsprakande snittblomsodling där du i lugn och ro kan komponera din egen bukett. I den lilla gårdsbutiken hittar du noga utvalda trädgårdstillbehör, blomsterbuketter, lokalt hantverk och annat smått och gott. Helt enkelt ännu ett ställe du inte vill missa.

Rosenlunds Gård - Självplock av ljuvliga buketter med glada giftfria solrosor, strax utanför Stöpen i Skövde. Förutom självplock av solens blomma finns det även självplock av olika sorters majs samt söta små prydnadspumpor och klassiska halloweenpumpor. 

 

Kontaktinformation

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Skövde


Telefon: +46 500 44 66 88


E-post: info@nextskovde.se

Hemsida: Till hemsida