({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Jessica Bergstrand

Runstenen i Flistad

Intill Flistad kyrka hittar du en runsten med en fascinerande historia. En historia om runstenen, utanför Skövde, som försvann.

 

Det har gjorts många tolkningar av stenens runor genom åren och tittar man på dem så skiljer de sig en hel del åt. Det beror troligtvis på en väldigt egensinnig användning av de runor som ristats. En del av runorna är bak och fram, andra upp och ner eller med sammanslagna runor, dessutom växlar runorna mellan två olika varianter av runalfabetet. Den gamla, urnordiska runraden och den nya, vikingatida runraden. Detta gör att man idag tror att stenen är huggen någon gång under tidig vikingatid, cirka 750-800 e.kr.

 

Nedan följer några exempel på tolkningar av runorna som finns på stenen:

”Aam reste stenen (alternativt ristade runorna) efter Lande”

”Ett spjut kommer att nå åverkaren”

”Ge akt på den döde, ödeläggare!”

”Giv akt på den döde! Fördärv!”

 

En beskrivning av stenen finns sparad från 1750. Beskrivningen ska ha skickats till det Kungliga antikvitetsarkivet från Mariestads dåtida borgmästare, Jonas Wollin. Då skall stenen ha stått på sin ursprungliga plats på magatan i Flistad kyrkby. Men bara några år senare 1784 finns en beskrivning som uppger att stenen lagts i en stengärdsgård eller mur i kyrkbyn. Flera akademiker och historiker sökte efter stenen, men den verkade vara borta för all framtid.

Åren gick och stenen förblev borta. Det är först närmare hundra år senare som turen var framme, närmare bestämt år 1897. Då återfanns stenen av lantbrukaren och hemmansägaren Richard Andersson hemma på hans ägor i Backgården. Stenen hittades strax utanför bebyggelsen och skall ha hittats med spetsen nedåt, på cirka 60 centimeters djup. Richard och ett arbetslag var ute för att bryta sten, och hade då slitit länge med just denna sten. De hade nästan bestämt sig för att ge upp arbetet men som tur var fanns en stenhuggare i arbetslaget som uppmärksammade runorna på stenen, och man lade den åt sidan. Hemmansägaren Richard tog sedan föredömligt kontakt med statens historiska museum, som köpte stenen för 50 riksdaler. Han hade annars planerat att ha den i trädgården som prydnad. Enligt Richard skall stenen ha hittats på platsen vid Flistads gamla by, som skiftades i och med de stora markskiften som skedde vid jordbrukets modernisering på sent 1700-tal fram till 1850-talet. Richard ansåg att stenen antagligen använts som grundsten eller källarsten vid något tillfälle.

Runstenen i Flistad var känd sedan tidigare, men hade ansetts försvunnen. Så med stor entusiasm kunde man nu konstatera att stenen med sin märkliga inskription måste vara densamma som Jonas Wollin beskrivit, nästan 150 år tidigare. Men säg den lycka som varar. Även om stenen nu fanns i vetenskapens händer, var den mycket svårläst. Runorna i sig var djupt och ordentligt huggna, men själva innebörden av dem var ganska svårtydd. Det var skrivet så illa att vissa forskare ville hålla det för att det var en amatör och sentida skojare som varit framme och ristat runorna.

Runradens 12 runor läses troligtvis från spetsen ner mot basen. Det verkar som texten inte riktigt är komplett då basen på stenen är avbruten. Exakt var basen finns är osäkert, men eventuellt kan den finnas kvar någonstans vid magatan i byn. 

Stenen som står vid Flistad kyrka idag är en kopia av den omtalade runstenen som stod utmed Magatan som gick ner till sjön Östen. Originalet finns idag i historiska museets magasin i Stockholm.