({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Närbild på en sten i mjuk motljus

Fotograf: Daniel Ström

Var kommer namnet Rane ifrån?

Namnen Askeberga, Rane stenar och Ranstena är alla namn som idag används för monumentet utanför Tidan i Skövde. Frågan är, hur har dessa namn uppkommit?

 

Den första gången Askeberga eventuellt omnämns i Sveriges historia är i Äldre Västgötalagens biskopskrönika. Där kan man läsa om Biskop Hiärpulf som år 1200 fick igenom införandet av skatt, eller tionde. Detta skall ha skett på tinget vid Askubaeck. I forskarvärlden har man av tradition velat placera platsen till Askeberga. En annan plats som föreslagits är St Olofs kyrka utanför Falköping. Men ingen vet säkert och det är de lärde inte överens om än idag.

Fotograf: Daniel Ström

Första gången man ser namnet Rane stenar är på en karta från 1700-talets början, men där skrivs det Råne stenar. Namnet Rane kan ha flera olika betydelser. Det finns i de isländska sagorna en berättelse där Oden, de fornnordiska gudarnas konung, använder sig av namnet Rane som en täckmantel på sina färder i människornas värld. Med tanke på de många namnen som bygger på namnet Oden i trakten runt sjön Östen utanför Skövde kanske han var en särskilt viktig gud för människorna här för 1000 år sedan? Kanske är det därför Sjön Östen ibland kallas för Odens sjö? En helt annan gud som också kan gömma sig i namnet Rane är gudinnan Ran, som sägs bo i sin hall nere på havets botten.

Fotograf: Daniel Ström

Namnet Rane återkommer och används på många platser i Sverige. På Öland finns ett gammalt gårdsnamn, Ranstad, med vikingatida anor, precis som i Ranstad söder om Skövde. I Rådene socken, söder om Simsjön i Skövde finns en gravsten ristad med runor där namnet Rane står med. Även i Tibro kommun förekommer Rane i ortsnamnet Ransberg, och platsen Rane kulle. Norra bohuslän kallas av tradition för Ranrike, efter en hövding som skall ha haft en borg norr om Uddevalla. En liten ansamling av Rane-namn hittas också i Värmland. Så det tycks som att det finns en del Rane-namn runt om i Sverige och speciellt här i Skaraborg. De gånger det förekommer i isländska sagor är det ett högstatusnamn.