({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
Kvinna tittar ut från ett berg över Platåbergens Geopark

Fotograf: Henrik Theodorsson

Platåbergens Geopark

Upptäck Västergötlands unika platåberg med geologiska lämningar, fenomen och platser som bara finns här eller på ett fåtal ställen i världen. Förundras över de vågräta berghällarna som reser sig ur slättlandskapet och istidsavsättningar genom ett böljande landskap med artrik flora och fauna, spännande kultur- och industrihistoria och ett aktivt friluftsliv.

 

Lager av historia i ett unikt landskap format av tiden

Platåbergen är lämningar efter en geologisk process som gett oss geologiska fenomen och platser som bara finns här eller på ett fåtal ställen i världen. Peneplanet med sina helt vågräta berghällar, platåbergen som med sina unika berglager reser sig ur slättlandskapet och istidsavsättningar som skapar ett vackert och böljande landskap. Denna geologi har skapat förutsättningar för varierande flora, artrik fauna, spännande kultur- och industrihistoria och aktivt friluftsliv.

Platåbergens geopark bjuder på 15 platåberg utspridda över Västergötlands slättlandskapet och är ett samarbete mellan de nio kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariesiad, Skara, Skövde och Falköping. Välkommen att upptäcka vår spännande historia på platåbergen och landskapet däremellan!

 

En flat horisontal klipphäll där istiden lämnat sina spår i Platåbergens Geopark

Fotograf: Henrik Theodorsson

Geologi

Peneplanet är urberget hela landskapet vilar på. Att de idag platta berghällarna en gång var en bergskedja hög som Anderna är en kittlande tanke. Bergskedjan vittrade sedan ner för att bilda det landskap vi ser idag. Detta är Sveriges äldsta landskapsform och Peneplanet vid Nordkroken utanför Vargön skapar ett oöverträffat sceneri.

Platåbergen är uppbyggda som en tårta, lager på lager, där varje lager berättar sin specifika del av historien. Den hårda bergarten diabas, på toppen av våra berg, har skyddat dem från vittring och har gett dem deras platta siluett. Diabasen syns extra tydligt på Halle- och Hunneberg, vid Ryds grottor eller JättadalenBillingen och vid Ållebergs änne.

Den senaste istidens skaparkraft formade det landskap vi ser idag. Isen skapade ett böljande kamelandskap i Valle och i trakten kring Lidköping har vi randmoränerna Hindens rev och Råda ås. Vid vildmarksområdet Klyftamon ser vi spåren efter en enorm störtflod av smältvatten.

Det största spåret efter förra istiden är själva västgötaslätten. Under den smältande isen transporterades lerpartiklar som lade grunden för den bördiga lerjorden. Vid Flo klev på Hunneberg och västhanget på Ålleberg ser vi slätten breda ut sig mellan platåbergen.

 

Fotograf: Henrik Theodorsson

Biologi

De västgötska platåbergen har gett förutsättningar för unika naturmiljöer som rasbranter, rikkärr, alvarmarker, stora mossar, bokskogar, kamelandskap och djupa granskogar. Lägg därtill slättsjöarna och ett stycke Vänerkust. Dessa landskapstyper bjuder på unika förutsättningar för artrik flora och fauna.

Till Kinnekulle vallfärdar besökare för ramslökens blomning och orkidéer som Guckusko och Sankt Pers nycklar. Vid Nolgården-Näs finns det sällsynta fjädergräset, som inte finns någon annan stans i Sverige.

Här finns högvilt som älg, kronhjort och dovhjort. Pilgrimsfalk, fiskgjuse och havsörn häckar på bergväggar och i ståtliga tallar. Tranorna dansar vid Hornborgasjön. Vadare och sjöfåglar rastar vid de grunda slättsjöarna Östen, Hullsjön och Dättern.

Utforska platåbergslandskapets biologiska mångfald vid Naturum Vänerskärgården, Naturum Hornborgasjön eller Kungajaktsmuseet Älgens Berg.

 

Fotograf: Henrik Theodorsson

Kulturhistoria

Platåbergslandskapets geologi har gett goda förutsättningar för människan att etablera här. Den bördiga slätten var optimal att odla på och stora vikingagårdar växte fram. Idag kryllar platåbergslandskapet av lämningar efter bosättningar, gravfält och historiska fyndplatser. Besöksmål som Ekornavallen, Karleby gånggrifter, Luttra och Källby hallar visar hur man använde stenen som material för att resa monument över sina döda.

Kata gård lär vi oss om ett tidigare kristnande av Sverige än vi tidigare trott. Stenkyrkorna vid Husaby, Kinne-Vedum, domkyrkan i Skara och klosterkyrkorna i Varnhem och Gudhem visar prov på stor stenbyggnadskonst. Här finns också rester efter flera fornborgar varvid Hallebergs fornborg var Skandinaviens största fornborg.

I platåbergslandskapet växte en högkultur fram vilket flera historiska fynd visar på, så som Vitteneskatten - Sveriges tredje största, Ållebergskragen, Bronssköldarna från Fröslunda, Gerumsmanteln - Sveriges äldsta klädesplagg.

Besök friluftsmuseet Ekehagens forntidsby, Falbygdens musem, Västergötlands museum eller Läckö slott för att få veta mer om platåbergslandskapets kulturhistoria.

 

Fotograf: Henrik Theodorsson

Industrihistoria

Platåbergens olika bergarter upptäcktes tidigt vara råvaror med många användningsområden. Idag upplever vi historien genom alla rester efter kalkbruk, gruvor och stenbrott som finns i området.

Kinnekulle är vida känt för sin forna stenindustri och Stora stenbrottet är idag ett välbesökt utflyktsmål bland friluftsintresserade. Platser som Råbäcks kalkbruk, oljekoken i Gössäter och Råbäcks mekaniska stenhuggeri vittnar om arbetarnas slit.

Halle- och Hunneberg bjuder på oräkneliga rester efter grottor och kalkugnar vilket man kan se exempel på vid Västra Tunhem. Uppe på Halle- och Hunnebergs platåerhttps://www.vastsverige.com/mariestad/artiklar/lugnasberget/ bedrevs skogsbruk och torvbrytning vilket gamla banvallar och fundament efter byggnader vittnar om.

Cisterciensermunkar kom till Lugnåsberget 1147 och lärde lokalbefolkningen att hugga ut kvarnstenar ur berget. Här kan man vid Qvarnstensgruvan i Lugnås, Stenhuggarstigen och Kvarnstenstorget få inblick i arbetarnas slit och släp.

Vid Karlsfors på Billingen bröt man alunskiffer och kalk. Här rinner det vackra Silverfallet i platåer utför branten.

 

Fotograf: Henrik Theodorsson

Friluftsliv

Platåbergslandskapet sjuder av friluftsliv. Här finns sevärda naturreservat, natursköna vandringsleder och hänförande utsiktsplatser. På de större bergen finns ytterligare förutsättningar för ett aktivt liv med vindskydd, grillplatser och motionsspår.

Halleberg är en makalös vandringsupplevelse till Ovandalen och Predikstolen. Hallsjön är ett populärt fiskevatten och runt sjön finns flera eldstäder och vindskydd.

BergagårdenHunneberg är ett populärt friluftsområde. Här finns Kungajaktsmuseet Älgens berg, geologistig, trollskog för barnen, samt startpunkt för flera vandrings-, motions- och MTB-spår. Byklevsfallet, Eldmörjan, Öjemossarna och Grinnsjön lämnar bestående intryck.

Mösseberg har en mysig djurpark, lekplatser, badsjö, utsiktstorn, camping samt Mössebergs motionscentral. Här tar man sig runt till fots, på mountainbike eller längdskidor. I skidbacken kör man downhill sommartid och alpint på vintern.

Ålleberg hittar man Sveriges segelflygmecka. Här finns också fina vandringsleder, utsiktsplatser, Ållebergs Café & restaurang och segelflygmuseum.

Billingen kokar av friluftsaktiviteter året runt med utgångspunkt vid Billingens fritidsområde. Härifrån utgår den 57 km långa Billingeleden. Det finns också motions-, skid- och mountainbikespår, höghöjdsbana, utomhusbad, slalombacke, isbana, pulkabacke, Billingens stugby & camping och Hotell Billingehus.

Kinnekulle är ett paradis för friluftsintresserade. Kinnekulleleden går runt berget genom flera mäktiga naturreservat. Här trivs också landsvägs- och mountainbikecyklister och på Högkullen står utsiktstornet med milsvid vy. Kafé på klostret, Hellekis Trädgårdscafé & kök och Kinnekullegården släcker hunger och törst.

Flera av de mindre platåbergen, Lugnåsberget, Brunnhemsberget, Varvsberget, Plantaberget och Gerumsberget, bjuder på sevärda naturreservat, fina vandringar och vidsträckta utsiktspunkter.

 

VAD ÄR EN GEOPARK?  Ett område med geologi av internationell betydelse, något som är unikt i världen. En geopark berättar om sambanden mellan geologi, biologi och kulturhistoria och skapar förståelse för hur vi kan ta hand om våra naturresurser och vår planet på ett hållbart sätt. Det finns i dag ett stort globalt nätverk av geoparker. Ett områdes status som geopark är en kvalitetsstämpel på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas internationellt.
Platåbergens Geopark har fått utmärkelse som Sveriges första Unesco Globala Geopark.