({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Patrik Karlsson

Policy för evenemang

• Evenemangskalendern är till för medlemmar i Visit Trollhättan Vänersborg. (Vill du bli medlem kontakta oss på 0520/521 135 09 eller info@visittv.se så berättar vi mer)

• Evenemanget skall ske inom Trollhättan eller Vänersborgs kommungränser.

• Evenemanget skall vara öppet för allmänheten och inte gälla en förening internt.

• Politiska/religiösa möten (förbunds-/partiträffar, årsmöten, manifestationer, demonstrationer, gudstjänster) tas inte med.

• Evenemanget skall tydligt skilja sig från arrangörens löpande verksamhet.

• Evenemanget får inte utesluta personer på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning.

• Åldersgräns för barn är tillåtet.

• För en garanterad plats i Visit Trollhättan Vänersborgs evenemangskalender i TTELA skall evenemanget läggas in senast den 15:e varje månad inför kommande månads kalender.

Visit Trollhättan Vänersborg förbehåller sig rätten att fatta beslut om anmälda arrangemang.