Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
 • Vårkänslor i Trollhättan och Vänersborg

Populära aktiviteter för barnfamiljen

Ta med barnen när du besöker Trollhättan och Vänersborg för här finns massor med skoj för alla åldrar! Här har vi samlat våra mest populära aktiviteter för barnfamiljer.

Evenemang för barnfamiljen

Barnvänliga evenemang i Trollhättan och Vänersborg.

Alla besöksmål

Sök bland alla besöksmål i vårt område och hitta fler äventyr i Trollhättan och Vänersborg.

Ett fel uppstod när arean skulle renderas
        System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniError(TdsParserStateObject stateObj, UInt32 error)
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ReadSniSyncOverAsync()
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadNetworkPacket()
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryPrepareBuffer()
  at System.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.TryReadByte(Byte& value)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at EPiServer.DataAccess.Internal.ContentCoreDataDB.<>c__DisplayClass4_0.b__0()
  at EPiServer.Data.Providers.Internal.SqlDatabaseExecutor.<>c__DisplayClass31_0`1.b__0()
  at EPiServer.Data.Providers.SqlTransientErrorsRetryPolicy.Execute[TResult](Func`1 method)
  at EPiServer.Core.Internal.DefaultContentProvider.ResolveContent(Guid contentGuid)
  at EPiServer.Core.ContentProvider.EPiServer.Web.IContentResolver.ResolveContent(Guid contentGuid)
  at EPiServer.Web.Internal.PermanentContentLinkMapper.FindInternal(Guid guid)
  at EPiServer.Web.Internal.PermanentLinkMapper.Find(Guid guid)
  at EPiServer.Core.Internal.ContentFragmentFactory.CreateContentFragment(ContentReference contentLink, Guid contentGuid, String tag, ISecuredFragmentMarkupGenerator securedFragmentMarkupGenerator, IDictionary`2 attributes)
  at EPiServer.Core.Internal.ContentFragmentFactory.CreateContentFragment(ContentReference contentLink, Guid contentGuid, ISecuredFragmentMarkupGenerator securedFragmentMarkupGenerator, IDictionary`2 attributes)
  at EPiServer.Core.Html.StringParsing.Internal.ContentFragmentHandler.ParseElement(FragmentParserContext context, ElementFragment element)
  at EPiServer.Core.Html.StringParsing.Internal.FragmentParser.ParseElement(FragmentParserContext context, ElementFragment element)
  at EPiServer.Core.Html.StringParsing.Internal.FragmentParser.ProcessFragments(FragmentParserContext context, Boolean returnOnEndElement)
  at EPiServer.Core.Html.StringParsing.Internal.FragmentParser.Parse(String html, FragmentParserMode parserMode, Boolean evaluateHash)
  at EPiServer.Core.XhtmlString.CreateStringFragments(String unparsedString)
  at EPiServer.Core.ContentArea.CreateStringFragments(String unparsedString)
  at EPiServer.Core.XhtmlString.CreateAndGetFragments()
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.FilteredItems(ContentArea contentArea)
  at EPiServer.Web.Mvc.Html.ContentAreaRenderer.Render(HtmlHelper htmlHelper, ContentArea contentArea)
  at ASP._Page_Views_Shared_DisplayTemplates_ContentArea_cshtml.Execute() in d:\www\VT\1.1.2.148\Views\Shared\DisplayTemplates\ContentArea.cshtml:line 29
ClientConnectionId:1296f5ee-d5e9-4073-82e8-f3e62cc4d25a
Error Number:-2,State:0,Class:11
      

Vandringsleder du måste testa

Ta på dig vandringsskorna för nu ska vi upptäcka Trollhättan och Vänersborg till fots.

Cykelupplevelser

På med cykelhjälmen och hoppa upp på cykeln, det är dags att upptäcka Trollhättan och Vänersborg.