({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kulturparken Restad Gård
Vänersborg

En resa i tid

Restad Gård är en plats med mycket gamla anor. Från 1590-talet fram till 1700-talets mitt var Restad en herrgård. Därefter fungerade gården som sommarboställe för sammanlagt ett tiotal landshövdingar.

År 1905 inleddes ett nytt kapitel i Restads historia. Då invigdes Vänersborgs hospital och asyl. Efter att sjukhuset lagts ned lever nu Restad Gård vidare som plats för såväl arbete som boende och avkoppling.

Arkitekten Axel Kumlien var en av de mest anlitade när det gällde sjukhusbyggande i landet. Av de institutioner som tillkom mellan 1880 och omkring 1910 var mer än hälften ritade av honom. Hans första krav när det gällde utformningen av byggnaderna var att de skulle vara praktiska och hygieniska, därefter kom de ekonomiska aspekterna, och sedan byggnadens värdighet och skönhet. Planlösningar och byggnadsutformning kom därför att tillmätas förhållandevis stor vikt och fasaderna fick värdiga och ståtliga uttryck.

Bevarande av historiska miljöer
Kulturhistoriskt lägger man idag stor vikt vid att bevara samlade miljöer där byggnader och omgivande miljökomponenter bildar en oskiljbar, sammanhängande miljö och således kan berätta om gångna tiders näringsliv, sociala förhållanden, arbetsmiljö, byggnadsskick, estetiska ideal etc.

Restad Gård är ett område med rik kulturhistoria och byggnader som gömmer många berättelser. Gå runt bland området och läs och lär om de olika byggnaderna - foldrar finns att hämta på våra turistbyråer eller att läsa online på Visit Restad.

I området ligger även den välbesökta Skulpturparken såväl som den populära Aktivitetsparken. Restad gård har därmed något för alla.

Varmt välkomna hit!

 

Kontaktinformation

Kulturparken Restad Gård

Dr Hehrnes väg 1

462 54 Vänersborg


Telefon: +46 521 699 65


E-post: boka@hotellhehrne.se