({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

St Lukas Vänersborg-Trollhättan
Vänersborg

Behöver du någon att prata med?

Behöver du någon att prata med? Psykoterapi och samtalsstöd är stor del av verksamheten inom S:t Lukas. Om man mår psykiskt dåligt, går igenom en svår livssituation eller har frågor om livet kan man själv ta kontakt med våra mottagningar för att boka tid för samtal.

Hos oss kan du gå i individuell psykoterapi och få stöd i form av par- och familjesamtal. Vi har bred kompetens inom olika psykoterapeutiska inriktningar och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar.

Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan som innebär respekt för det unika i varje individ och öppenhet för existentiella frågor. Vi arbetar med psykisk hälsa enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är inte vinstdrivande och står politiskt och religiöst obundna. Hos oss arbetar endast legitimerad personal och vi erbjuder psykoterapi, parsamtal, familjeterapi, krissamtal, konsultationer, handledning, chefscoachning, personalutveckling.

Du kan komma till oss på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare.
En psykoterapeut har tystnadsplikt.
Även om arbetsgivaren helt eller delvis betalar för dina samtal gäller sekretessen även gentemot arbetsgivaren.

Läs mer på vår hemsida.

Kontaktinformation

Sankt Lukas Vänersborg-Trollhättan

Drottninggatan 40

462 31 Vänersborg


Telefon: +46 521 191 70


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida