({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Gert Olsson

Björkesbacka
Örby

Ett kulturlandskap, naturreservat och ett stycke historia – som taget ur Bullerbyn

Med sina gamla byggnader, rika växt- och djurliv och inte minst möjligheten att se hur man brukade jorden förr erbjuder naturreservatet Björkesbacka, en bit öster om Örby, en spännande miljö.

Det rödmålade bostadshuset från 1750 och den gamla timrade brunnstugan i patinagrått skänker inte bara karaktär till den här platsen utan även gåshud. Skogen i bakgrunden, som numera är en trollskog, har en gång varit bondeskog med betande djur och nästintill orörda träd. Att åka hit är nästan som att resa 100 år tillbaka i tiden. Det här är ett kulturlandskap, ett naturreservat och ett stycke historia – som taget ur Bullerbyn.

I dag är den här platsen ett minne för det småskaliga sättet att bruka markerna. Något som var vanligt förr men som tyvärr nästan försvunnit nu. Gården, kulturlandskapet, våtmarkerna och skogen är historiskt sett typiska för trakten.

Nyligen har den 2 kilometer långa naturstigen som letar sig fram genom naturreservatet, rustats upp. Längs stigen finns skyltar som på ett personligt sätt beskriver allt från gamla körvägar och myrslåtter till ”Kattadränket” – en djuphåla där många källingar mist livet.

Hitta hit: Sväng av från väg 156 vid Haratången mot Björkesbacka. Kör cirka tre kilometer.