({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Lockö Kvarn
Hyssna

Lockö kvarn i Hyssna

Ett vackert utflyktsmål, byggd 1863 och ligger utmed Hyssnaleden, perfekt att ta med fikakorgen, släkt & vänner för njuta av denna vackra plats. Kanske kan Rolf mjölnarsonen, kommer förbi och visar den restaurerade Kvarnen när den är i igång, Här kan du även köpa mjöl som males på kvarnen. Hyssna hembygdsförening.

Lockö kvarn byggdes 1863 intill ån Surtan. Kvarnen ombyggdes och moderniserades 1937. Övrig bebyggelse i miljön är ett magasin från början av 1800-talet samt en smedja från 1926. På platsen har funnits tre kvarnar och två sågar, endast Lockö kvarn finns kvar. Den äldsta delen av Lockö kvarn är från 1700-talet. I den undre delen av kvarnen är väggarna delvis uppmurade av gamla kvarnstenar vilket visar att här har funnits kvarnar mycket länge. Stenkvarn, valskvarn, rensverk och kross ingår i inredningen. I kvarnen fanns också en kvarnsten från stenåldern.

Kvarnen ligger i ett omtyckt vattenlandskap där forsen är delad mellan två gårdar i småorten Hyssna. Övrig bebyggelse, förutom kvarnbyggnaden, i miljön är ett magasin från början av 1800-talet samt en smedja från 1926.

Den siste mjölnaren var Sven Edberg som slutade verksamheten 1969. År 1990 fick Hyssna Hembygdsförening som gåva överta Lockö Kvarn av Birgitta Johansson och Sven-Olof Arnell. Kvarnen har genom frivilliga arbetsinsatser, ALU-arbeten, gåvor och donationsmedel renoverats och all inredning fungerar ännu denna dag.

Sommaröppet– bli guidad vid / i

Lockö kvarn söndagar 28 juni- 2 augusti kl.14-16

Hembygdsmuséet söndagar 28 juni- 2 augusti kl.14-16

 

Välkomna!

Kontaktinformation

Hyssna Hembygdsförening

Locköfallsvägen 2-6

510 22 Hyssna


Telefon: +46 70 491 57 89


E-post: hyssnahbf@hotmail.com

Hemsida: hyssna.se/kalender/