({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jesper Wasling

Seatons vackra Hyltenäs kulle
Öresjön

Mellan Öresjöarna och Tolken reser sig Hyltenäs kulle majestätiskt ur det vackra landskapet. Från toppen av kullen är utsikten över Marks täta skogar och glittrande vattendrag fantastisk.

Här på kullens topp valde köpmannen George Seaton i början av 1900-talet att bygga ett jaktslott. Idag återstår endast ruinerna och en fantastisk picknickplats av det en gång så lyxiga slottet. Avnjut picknickkorgen vid bänkarna på stenbalustraderna vid slottsruinen där utsikten är enorm. I en paviljong kan du se en bildutställning om livet på slottet. Längs kullens fot löper en promenadslinga alldeles vid vattenkanten. På våren växer här rikligt med blåsippor och vitsippor och gör promenaden än mer njutbar.

Slottsherren George Seaton

Köpmannen George Seaton byggde här sitt ståtliga jaktslott i början av 1900-talet. Slottet hade dåtidens alla moderniteter och här levde man ett sorglöst liv med jakter på godset och storslagna fester. Sagan blev dock kort. Redan 1923 totalförstördes slottet i en brand och återuppbyggdes aldrig.

Naturreservatet

1974 blev Hyltenäs kulle naturreservat. Reservatet utgörs av den nästan 100 meter höga kullen mellan Västra och Östra Öresjön. Kullen omges av stora rasbranter, bevuxna med lövskog i vilken ek, hassel, björk och rönn dominerar. Blåbärsris och harsyra är de vanligaste markväxterna, men på somliga ställen träffar man på skogsbingel och i de täta hasselbestånden finns det gott om blåsippor. En vacker lindallé, planterad på George Seatons tid, leder in i naturreservatet. Uppe på platån förekommer en del planterade men nu förvildade växter som liguster, spireaarter, sykomorlönn och kastanj.

Vackra naturstigar runt kullen

Fågellivet gynnas av den lövrika vegetationen. Du ser ofta småfåglar som bofink, koltrast, gulsångare, trädgårdssångare och svarthätta. Kommunens reservatsskötsel gör området så lättillgängligt och attraktivt som möjligt för besökarna. Vandringsleder finns runt kullen och från kullens krön norrut ner till sundet mellan Östra och Västra Öresjön.

Kontaktinformation

Seatons kulle

Öxnevalla


Telefon: +46 031 40 29 81


E-post: Skicka E-post

Hemsida: vastkuststiftelsen.se/