({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Henrik Wilsson

Flistad kyrka

Utanför Skövde, i den lilla byn Flistad, står en liten kyrka med anor ända tillbaka till 1100-talet.

Flistad by är en av de mest tätbebyggda byarna i området. Det är en typisk slättby belägen på en mindre höjdrygg. Flistad kyrka som finns i byn har anor tillbaka till 1100-talet eller början på 1200-talet. Kyrkans dopfunt och en av väggarna finns kvar från denna tid. Även om dagens kyrka härrör från 1100-talet, finns tecken på att det kan ha legat en träkyrka på platsen tidigare. Stenkyrkan byggdes om efter en brand år 1706, men de äldsta bevarade delarna härrör från den ursprungliga byggnaden. Den nuvarande prägeln fick kyrkan efter en ombyggnad under 1700-talet.

Fotograf: Henrik Wilsson


I samband med att det gjordes markradarunderökningar av Kung Ranes hög utanför gjorde man även några mindre undersökningar inne i kyrkan. Man upptäckte då att kyrkan ser ut att vara byggd på en kulle som planats ut. Det skulle kunna bero på att det funnits en till gravhög liknande den som ligger utanför men det skulle också kunna vara grunden till en äldre kyrka som syns.

Fotograf: Henrik Wilsson


När kristendomen kom till norden försökte man slå ut hedendomen genom att överta de platser som ansågs viktiga. Därför byggde man ofta kyrkor på eller i närheten till viktiga hedniska platser såsom gravhögar eller offerplatser. Troligen är detta vad som har hänt i Flistad. Ett liknande exempel finns i Skövde kommun vid Forsby kyrka, där koret ligger diekt ovanpå en tydlig gravhög.

I kyrkan finns en audioguide som berättar mer om den spännande historian.