({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
En man och en kvinna cyklar ut genom ett brohus som sträcker sig över en å. Bakom dem flyger två tranor medan en industrirobot ställer bokstäver på plats för att bilda ordet Skövde.

Fotograf: Tobias Andersson

Platsvarumärket Skövde

Ett platsvarumärke ägs av alla som bor och verkar på en plats. Alla har det gemensamma uppdraget att kommunicera bilden av Skövde och fortsätta göra platsen ännu bättre.

För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi har en gemensam plattform, som ska ge både en riktning kring hur vi kan utveckla platsen och inspiration kring vad och hur du kan berätta om Skövde. Det är hela essensen av arbetet med platsvarumärket Skövde.

Det vi vill uppnå med arbetet är att:

  • Skövdeborna ska uppfatta Skövde som en rik livsmiljö och känna glädje och stolthet över att bo och verka i Skövde

  • Skövde ska öka sin varumärkesstyrka i omvärlden

  • Skövde ska uppfattas som en öppen och växande plats i ständig förändring, en plats för utforskande och nyskapande samt en aktiv och stimulerande livsmiljö

Under 2022-2024 ligger fokus på följande fem processer:

  1. Utvecklade samarbetsstrukturer

  2. Fördjupad och utvecklad verktygslåda

  3. Kommunikation on-brand

  4. Varumärkesbaserad platsutveckling

  5. Processledning och fördjupad kunskap

Att jobba med ett platsvarumärke är som ett stort mästerskap i samarbete. Ju fler som drar åt samma håll, desto bättre. Next Skövde har rollen att leda och koordinera Skövdes samlade varumärkesbyggande i nära samverkan med Skövde kommun och många andra aktörer.

Mer information om själva varumärkesplattformen finns på vartskovde.se >>

logotype_green.jpg