({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Maria Wahlgren

Naturreservat Våmbs ängar
Skövde

Ängar som lockar till utflykt med picknick

Våmbs ängar är ett område med öppna betesmarker, lövblandskog och rasbranter. Här är det sagolikt vackert oavsett årstid, med blommande körsbärsträd under våren och klätt i grön mantel under sommaren.

Vackra stenmurar

Kullarna närmast diabasbranten är välbetade, naturliga gräsmarker. Här kan du slå dig ned på en picknickfilt bland klassiska växter som jungfrulin, ögontröst och sandviol. De gamla åkrarna, som också betas, är kantade av gamla vackra stenmurar och trädrader av fågelbär och ask. Nåpabäcken, som på vissa platser rinner ut över kalkstensterrasserna, är en av flera bäckar i naturreservatet.

Ivrigt djurliv

Här kan du se både stora och små djur i markerna. På hösten samlar nötkråkan ivrigt hasselnötter till sitt vinterförråd. Tidiga vårmorgnar visar sig fältharar som boxas och slåss om honorna.

På promenad bland ängsmarkerna

I Våmbs ängar finns flera fina promenadstigar som inbjuder till härlig vandring. Det finns många öppna ängsmarker som lockar till en utflykt med picknick. Vid ingångarna till reservatet finns informationsskylt med karta. I söder gränsar Våmbs ängar till Skövde Golfklubb.

Kontaktinformation

Skövde kommun

Skövde


Telefon: +46 500 49 80 00


Hemsida: Till hemsida