Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Spelundret i Skövde

Spelundret i Skövde är ingen myt. Skövde är på många sätt särskiljande som smältdegel för dataspel. Den unika mixen av forskare, studenter, affärscoacher, talanger och dataspelsutvecklare som finns på orten skapar en koncentration med en komplett kedja av kunskap och kompetens som har få, om ens några, jämlikar i världen.

För att skapa internationell attraktionskraft och konkurrenskraft för satsningar inom dataspel har Sweden Game Arena bildats som ett samlande paraply. Under denna samlande flagg marknadsförs hela utbudet av verksamheter som alltsedan 2001, genom hårt och målinriktat arbete utvecklat en helt ny bransch i Skövde.

Högskolan i Skövde har norra Europas största och Sveriges i särklass bredaste och mest spetsiga utbud av dataspelsutbildningar. Totalt finns sju utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå och samtliga utbildningar håller enligt oberoende nationella granskningar hög kvalitet.

Högskolan i Skövde har även en internationellt erkänd forskning med runt 30 disputerade, professorer och biträdande professorer inom spelområdet, samt etablerade samarbeten inom utbildning och forskning internationellt.

Gothia Innovation AB, som driver och utvecklar Gothia Science Park, driver också en av världens vassaste program för start ups inom dataspel, The Game Incubator med etableringar i Skövde och Göteborg. I den verksamheten har bland många andra Coffee Stain Studios, Stunlock Studios och Pieces Interactive växt fram.

Gothia Innovation driver även samverkansplattformen Open Arena som bland annat ger understöd för utvecklings- och innovationsprojekt där dataspelsföretag samverkar sinsemellan och/eller med forskningsaktörer.

Skövde kommun är en viktig partner för finansiering av projekt och satsningar samt som ägare av Kreativa Hus i Skövde vars uppdrag är att utveckla innovationsmiljön Gothia Science Park med nya fastigheter och mötesmiljöer.

Korta fakta om Skövde som spelstad

  • Det finns över 500 dataspelsstudenter på Högskolan i Skövde.
  • 40 procent av alla studenter som studerar spel på högskolenivå i Sverige gör det i Skövde.
  • I Gothia Science Park finns den internationellt erkända The Game Incubator för start ups.
  • Det finns +30 bolag som arbetar med dataspelsutveckling i Skövde.
  • Coffee Stain Studios med världshiten Goat Simulator finns här.

Strategisk samverkan

Strategiska partners för Sweden Game Arena är Högskolan i Skövde, Gothia Innovation som driver och utvecklar Gothia Science Park, samt Skövde kommun och Västra Götalandsregionen som båda är stora finansiärer för olika spelsatsningar.