({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Spelundret i Skövde

Spelundret i Skövde är ingen myt. Skövde är på många sätt särskiljande som smältdegel för dataspel. Den unika mixen av forskare, studenter, affärscoacher, talanger och spelutvecklare som finns på platsen skapar en koncentration med en komplett kedja av kunskap och kompetens som har få, om ens några, jämlikar i världen. Ur detta spelunder har världssuccéer som Valheim, V Rising och Goat Simulator växt fram, bara för att nämna några få.

För att skapa internationell attraktionskraft och konkurrenskraft för satsningar inom dataspel har Sweden Game Arena bildats som ett samlande paraply. Under denna samlande flagg marknadsförs hela utbudet av verksamheter som alltsedan 2001, genom hårt och målinriktat arbete utvecklat en helt ny bransch i Skövde.

Högskolan i Skövde har norra Europas största och Sveriges i särklass bredaste och mest spetsiga utbud av dataspelsutbildningar. Totalt finns tolv utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå och samtliga utbildningar håller enligt oberoende nationella granskningar hög kvalitet.

Högskolan i Skövde har även en internationellt erkänd forskning med runt 30 disputerade, professorer och biträdande professorer inom spelområdet, samt etablerade samarbeten inom utbildning och forskning internationellt.

Science Park Skövde driver bland annat en av världens vassaste program för startups inom dataspel, Sweden Game Startup, i hela Sverige och erbjuder kontorsytor i Skövde och Göteborg. I den verksamheten har bland många andra Coffee Stain Studios, Stunlock Studios, Iron Gate Studio, Flamebait Games, PocApp, Ludosity, Wishfully och Pieces Interactive vuxit fram.

Skövde kommun är en viktig partner för finansiering av projekt och satsningar samt som ägare av Kreativa Hus i Skövde vars uppdrag är att utveckla innovationsmiljön Science Park Skövde med nya fastigheter och mötesmiljöer.


Korta fakta om Skövde som spelstad

  • Det finns över 500 dataspelsstudenter på Högskolan i Skövde.
  • 40 procent av alla studenter som studerar spel på högskolenivå i Sverige gör det i Skövde.
  • I Science Park Skövde finns det internationellt erkända startup-programmet Sweden Game Startup som stöttar personer som vill starta egna spelföretag.
  • Över 30 bolag arbetar med dataspelsutveckling i Skövde.
  • Över 200 professionella spelutvecklare finns i Skövde.
  • Över 100 spel har släppts från olika studios baserade i Skövde. Här finns Coffee Stain Studios som fick en världshit med Goat Simulator, likaså Iron Gate Studio och Stunlock Studios som släppt spelsuccéerna Valheim respektive V Rising. 


Strategisk samverkan

Strategiska partners för Sweden Game Arena är Högskolan i Skövde, Science Park Skövde, Skövde kommun och Västra Götalandsregionen.