({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
Personer som går på en gata i stan.

Fotograf: Memfis Film

Tävlingsregler - biobiljetter

Arrangör
Tävlingen arrangeras av Turistrådet Västsverige och Film i Väst och pågår mellan den 22 september - 1 oktober.

Tävlingen är öppen för alla som är över 18 år och bosatta i Sverige. Anställda på Turistrådet Västsverige och Film i Väst får inte delta i tävlingen. Genom att delta i tävlingen förbinder sig varje tävlande att följa de regler och villkor som anges här. Turistrådet Västsverige ansvarar inte för några tekniska fel som kan uppstå i tävlingsmoment och registrering.

Tävlingen har inte på något sätt sponsrats av, administrerats av eller fått någon form av stöd från Facebook.

Vid frågor om tävlingen kontaktar du info@vastsverige.com.

Jury
En jury från Turistrådet Västsverige utser två vinnare bland de anmälningar som har kommit in.

En jury från Turistrådet Västsverige utser två vinnare bland de anmälningar som har kommit in.

Pris

4 biobiljetter till ”Tillsammans 99” på bio Roy i Göteborg, 6 oktober.
2 vinnare vinner vardera 2 biljetter.

Värde: 200-250 kr/person


Pris: 

8 biobiljetter till ”Nelly Rapp – Dödens spegel” på Biostaden Trollhättan, 14 oktober.
4 vinnare vinner vardera 2 biljetter.

Värde: 200-250 kr/person

Vinsten går ej att byta mot kontanter.

Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnaren
Vinnaren meddelas via mail den 29 september. 

Turistrådet Västsverige har rätt att välja en ny vinnare om du som blivit kontaktad inte återkommer inom två dagar efter vårt första kontaktförsök.

Vi kommer att publicera namn på vinnarna i Västsveriges social mediakanaler (Facebook och Instagram).

Kontaktuppgifter
Personuppgifter (namn, mail och postort) kommer endast att användas för att kunna kontakta vinnarna samt skicka ut vinsterna. Läs mer om Turistrådet integritetspolicy här.