({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman - Utsikt från Linheden

Dalsland på två hjul

Cykling är ett utmärkt sätt att uppleva det dalsländska landskapet så det känns i både kropp och själ. Den som cyklar kan lättvindigt trampa på bromsen där det ser särskilt inbjudande ut, och har aldrig några parkeringsbekymmer.

Det finns ett finförgrenat nät av små, slingrande vägar i Dalsland. Många är grusvägar och de flesta är glest trafikerade. Även enskilda vägar med skyltar som förbjuder obehörig trafik är tillgängliga för cyklister enligt allemansrätten, och det gäller även om vägen är spärrad med bom. På andra sidan bommen har du nästan säkert både vägen och naturen för dig själv.

Några av den här bokens utflyktsmål är faktiskt lättare att nå med cykel än med bil. Det gäller bland annat Furustad och Grå kulle (2) vid Stora Le. Utan cykel är man hänvisad till att gå flera kilometer på avlysta eller bommade skogsbilvägar för att nå dessa områden. Detsamma gäller om man vill nå vandringsleden genom Heråmaden (6). Den gamla vägen längs östra sidan av sjön Grann (12) är som gjord för att upplevas per cykel, och den som vill kan fortsätta sjön runt.

Från cykelsadeln hör man naturens ljud, åtminstone om man håller sig borta från de hårt trafikerade vägarnas buller. En nattlig cykeltur på Dalboslättens småvägar i juni är det bästa sättet att finna spelande vaktlar. En eller annan kärrsångare och kanske en kornknarr får man på köpet. Och så den ljusa sommarnattens alla dofter! Om väglaget och klimatet tillåter kan man använda samma metod för att lyssna efter ugglor någon vårvinterkväll, exempelvis på Kroppefjäll.

Vem som helst med tillgång till en vägkarta över Dalsland kan lägga upp en cykeltur med valfri utgångspunkt och av valfri längd, kanske med några stopp vid utflyktsmål som presenteras i den här boken. Vill man slippa tänka själv kan man cykla en bit av Dalslandsleden, eller hela om man har några dagar på sig. Leden är markerad med röda skyltar och går i en 36 mil lång slinga genom i stort sett hela landskapet. Den är måttligt kuperad och går huvudsakligen på asfaltvägar, bitvis med ganska mycket biltrafik. Från Åsensbruk till Åmål finns tre sträckningar: Köpmannebro–Snäcke–Tösse, Brudfjället–Tisselskog–Tösse eller Brudfjället–Dals Långed–Laxarby–Svaneholm (i Värmland).

Sverigeleden är en nationell cykelled mellan Helsingborg och Karesuando, en sträcka på över 250 mil. I Dalsland går den från Vänersborg i söder till Åmål i norr och har delvis samma sträckning som Dalslandsleden.

För den som vill cykla i skogen finns särskilda spår på några platser, exempelvis vid Granan (27). Delar av ledsystemet vid Hanebol i Åmål är öppet för cyklister.

Att trampa fram på tre hjul är också en upplevelse som erbjuds i Dalsland. På järnvägsstationen i Bengtsfors kan man hyra trampdressin och färdas nästan fem mil norrut längs den nedlagda Dal Västra Värmlands Järnväg till Kyrkerud nära Årjäng. Från Forsbackabaden utanför Åmål kommer man till Bollsbyn söder om Svaneholm, ca tio kilometer, med samma säregna fortskaffningsmedel.

 

Omvägar för cyklister

Det finns ett rikt förgrenat nät av småvägar i Dalsland, och många bjuder på upplevelser av vacker och omväxlande natur. Här är ett urval vägar och platser som kan vara värda en omväg på cykelturen.

Numreringen i listan nedan hänvisar till denna översiktskarta. Siffrorna inom parentes i texten hänvisar till områdesbeskrivningarna på hemsidan.

 

1. Nössemark – Dalen. Går genom ett kuperat, sjörikt skogslandskap till det vackra kulturlandskapet runt byn Dalen vid Stora Le.

2. Torrskog – Lennartsfors. Vyer över Lelången. Vackert kulturlandskap vid Ramsbytjärn (1A). Sjönära pausplats vid Hundudden.

3. Runt Låbysjön. Vackert kulturlandskap (se Brurmossen, 58).

4. Sund – Valsebo – Bön. Vyer över Stora Le i norra delen. Mest skog, men också byar med omgivande kulturlandskap. Söder om färjeläget vid Sund, på hällmarkerna vid Stora Les strand, har den sällsynta kantlöken en rik förekomst.

5. Bengtsfors – Edsviken. Vyer över Lelången och Ärtingen. Vackert kulturlandskap väster om Ärtingen.

6. Edsleskog – Oxakoff. Över utsiktspunkten Linheden (se Grimsheden, 38). Oxakoffbergets kvartsitstup är en sevärdhet.

7. Kristinedal – Fröskog – Hensbyn – Gobyn – Bocklarud. Fin vy över odlingslandskapet, Fröskog och kvartsitknattarna från Kristinedal. Småbrutet landskap vid Gobyn.

8. Jakobsbyn – St Bodane – Vitlanda. Omväxlande väg med småskaligt odlingslandskap, byar och torp i skogen.

9. Rölanda – Gesäter. Vackert och geologiskt intressant landskap i Örekilsälvens dalgång. (Se Töftedalsån – Örekilsälven, 16). Ravinlandskapet vid Gesäter saknar motsvarighet i Dalsland.

10. Rölanda – Lerdal. Vackert landskap med många intressanta istidsspår i Lerdalsälvens dalgång. Fin vy över dalgången vid Gillanda i norr.

11. Vassända – Orsbyn – Ödskölt. Vyer över Iväg. Kulturlandskap vid Nacketjärn och Orsbyn.

12. Vackra Byars väg, Dals-Långed – Dals Rostock. Även kallad ”Route 2218”. Slingrande väg genom skog och kulturlandskap. Passerar bland annat Ränsliden (53). Ånäsebäcken – Dackehögen (42) ligger också i anslutning till vägen. Broschyr med information om sevärdheter längs vägen kan laddas ner från Melleruds kommuns hemsida. Informationstavla finns vid Källhults bygdegård.

13. Brurefjällsvägen, Tisselskog – Håverud. Den slingriga, backiga vägen över Brurefjällets skogsklädda högplatå är en turistattraktion i sig. Buterud (48) ligger omedelbart väster om vägen, Högsbyn (50) vid norra utgångspunkten.

14. Ånimmen runt. Kulturlandskap i Dalformationens kärnområde. Lövskogar och rik flora. Enastående blåsippsprakt i maj. Vyer över Ånimmen och Sörknattens kvartsitrygg.

15. Dalskog – Åsmule. Vyer över Teåkerssjön och Kabbosjön. Spår efter takskifferbrytning.

16. Årbol – Evenstorp – N Rådane. Slingrig liten väg längs Kroppefjälls sydostsida. Bergsbranter, fuktiga bäckraviner och dalgångar. Blåsippsprakt vid Alebacken. Omedelbart norr om vägen ligger naturreservatet Sjöbotten (34).

17. Jakobsbyn – Järn – vägen mot Grinstad. Vyer över Vänern, ekallé vid Jakobsbyn. Vägen går på en av de moränryggar som ingår i mellansvenska israndzonen (se karta).

18. E45 – Sikhall, ”Gestadvägen”. Kanske är detta en del av den gamla pilgrimsvägen mot Edsleskog och Nidaros. I så fall är den äldre än ”Kungsvägen” genom Dalsland – den huvudled som i dag heter E45. Ålderdomlig, smal och slingrande är den under alla omständigheter. Utblickar över Dalboslätten och här och var en glimt av Vänern.

Vackra vyer

19. Krokfors. Vy mot Östra Silen och Västra Silen med Vårviks kyrka.

20. Svarttjärn. Vy över Svärdlång.

21. Höglund. Högt belägen by med vy över omgivande skogar och Östra Silen.

22. Backa. Vy från randen av ett isälvsdelta över kulturlandskapet i Laxarbydalen.

23. Högelund. Högt belägen by. Vy över skogslandskapet mot öster. Replipunkt för Pilgrimsleden.

24. Buterudsklacken. Kan nås till fots från leden genom naturreservatet Buterud (48). Korsa Dalslands kanal vid slussen i Buterud och fortsätt ca 2 km mot sydväst. Karta krävs!

25. Storekullen/Järboblicken. Vid Kroppefjälls västra brant ca 3 km nordost om Järbo kyrka. Vy över Valbodalen. Sista biten till fots.

26. Nubberudskullen. Vid Kroppefjälls västra brant, ca 1 km sydost om Järbo kyrka. Vy över Valbodalen. Karl XII:s väg går tätt förbi kullen. Sista biten till fots.

27. Borekulle. Vid Kroppefjälls östra brant ca 2 km nordost om Åsmule. Vy över Dalboslätten. Fornborg. Sista biten till fots.

 

Många fler utsiktspunkter finns i de utflyktsmål som beskrivs i boken, bland andra Vida Utsikten i Mörttjärn (24), Tavlekullen i Ranneberget (55), Granan (27), Skalåsknatten vid Forsbo (40), Grotteberget i Stora och Lilla Bräcke (52), Ed (14), Orshöjden i Tresticklan (5), Egersknatten i Skarsdalen (7) och Baljåsen och Orsberget (43).

 

VETA MER

Cykelkartan blad 20 ”Dalsland/Norra Bohuslän” täcker in Dalslandsleden och Sverigeleden, inklusive tips på sevärdheter, badplatser m.m. Blad 17 ”Södra Bohuslän” täcker södra delen av Dalsland. 
Se www.cykelkartan.se

Svenska Cykelsällskapet har gett ut en karta över Dalslandsleden med information om uthyrning, service och övernattningsmöjligheter: ”Dalsland – ett Sverige i miniatyr” nr 1141.
www.svenska-cykelsallskapet.se

Information om Dalslandsleden finns också på www.swedenbybike.com/cykelleder/Dalslandsleden

www.vastsverige.com/dalsland finns information om bland annat cykelleder och cykeluthyrning.

För information om dressincykling, se www.dvvj.se  eller www.joytrail.se

Tillbaka till www.naturidalsland.se